• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20170316

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. Тосонцэнгэл нисэх буудлын соронзон хазайлтын мэдээллүүдийн хэмжигдсэн оныг шинэчлэн оруулсан.
  2. Булган, Доной, Хатгал, Ховд, Өлгий, Тосонцэнгэл нисэх буудлуудын соронзон хазайлтын жил тутмын өөрчлөлт буюу annual change-ийг оруулсан.
  3. Овоот нисэх буудлын аэродромын гэрчилгээг сунгасан
20170330

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: J1386/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1704010100 1704301459
Файл татах: LINK
(J1386/17 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A)UIII B)1704010100 C)1704301459
D)DAILY 0100-1459
E)FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VOR/DME(IKT)-BAMUK.
F)FL140  G)FL260)


А серийн NOTAM

240206 ZMUBYNYX
(A0148/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4859N08955E009
A) ZMUL B) 1703240206 C) 1706230300
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 15KM CENTRE ARP
F) GND G) 3000M AGL)

C серийн NOTAM

280413 ZMUBYNYX
(C0089/17 NOTAMR C0087/17
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 1703280413 C) 1703290600
E)RWY 14/32 CLSD DUE TO SNOW.
RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)

spellcheck

ШМ0371/17 Улаанбаатар: SULOK агаарын хаалгаар ирж байгаа BOEING-788 агаарын хөлгийн маягийг 2017.03.28-ны 04:10 цагаас эхлэн радар дээр шивж оруулж болохгүй алдаа зааж байна. Бусад агаарын хөлгийн нислэгийн төлөвлөгөөний маягийг шивэхэд хэвийн.

ШМ0372/17 Өндөрхаан: НБ-ын AFTN дээр 2017.03.29-ны 13:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийх тул тасарна.

 

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.