• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20170914

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. ICAO-ийн стандарт ба зөвлөмжүүдээс зөрүүтэй байдлуудын мэдээллийг шинэчилсэн;
  2. AIRMET болон агаарын хөлгийн зогсоолын таних тэмдгүүдийн талаарх мэдээллийг нэмсэн;
  3. Зарим нисэх буудлуудын аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгасан;
  4. Сумалгааны машины төрөл болон багтаамжийн мэдээллийг шинэчилсэн.

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: J5914/17,J5924/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСГҮҮД ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 1710010100 1710311459
Файл татах: LINK
(J5914/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/430/5055N10744E034
A) UIII B) 1710010100 C) 1710311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F) FL100  G) FL430
(J5924/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/260/5157N10240E069
A) UIII B) 1710010100 C) 1710311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB(BD)-NELOR
A938 IRKUTSK VORDME(IKT)-BAMUK.
F) FL100  G) FL260)


А серийн NOTAM

240601 ZMUBYNYX
(A0520/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QIGAS/I /NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1710240601 C) 1710240730
E)ILS GP FOR RWY 14 U/S.)

C серийн NOTAM

240155 ZMUBYNYX
(C0317/17 NOTAMR C0311/17
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 1710240155 C) 1710260300
E)FUEL NOT AVBL.)

ШМ2056/17 Улаанбаатар: Интернэт сүлжээнд 2017.10.24-ний 17:30-23:59 цагийн хооронд тохиргоо үйлчилгээний ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүснэ.

 

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.