• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20170914

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. НМЭ-ийн Нислэгийн зургуудийн жагсаалт өөрчлөгдсөн;
  2. Чойбалсан нисэх буудлын хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт зураг нэмэгдсэн;
  3. Ховд нисэх буудлын босгоноос нүдэн баримжаагаар тогтоосон хамгийн бага харьцангуй өндөр өөрчлөгдсөн;
  4. Ховд нисэх буудлын аэродромын зураг өөрчлөгдсөн.

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: J4970/17,J4972/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСГҮҮД ХААЛТТАЙ / THE SEGMENTS OF ATS RTE CLSD
Хугацаа(UTC): 1709010100 1709301459
Файл татах: LINK
(J4972/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/260/5157N10240E069
A) UIII B) 1709010100 C) 1709301459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VORDME(IKT)-BAMUK.
F) FL100  G) FL260)
(J4970/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/430/5055N10444E034
A) UIII B) 1709010100 C) 1709301459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F) FL100  G) FL430)


А серийн NOTAM

240734 ZMUBYNYX
(A0476/17 NOTAMR A0462/17
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1709240734 C) 1709260900
E)TWY 1 AND TWY 2 CLSD DUE TO MAINT. )

C серийн NOTAM

240211 ZMUBYNYX
(C0291/17 NOTAMR C0290/17
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 1709240211 C) 1709270230
E)RWY 01/19 CLSD DUE TO WET
RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)

Banner

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.