• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20170316

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. Тосонцэнгэл нисэх буудлын соронзон хазайлтын мэдээллүүдийн хэмжигдсэн оныг шинэчлэн оруулсан.
  2. Булган, Доной, Хатгал, Ховд, Өлгий, Тосонцэнгэл нисэх буудлуудын соронзон хазайлтын жил тутмын өөрчлөлт буюу annual change-ийг оруулсан.
  3. Овоот нисэх буудлын аэродромын гэрчилгээг сунгасан
20170330

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: A0658/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСГҮҮД ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 1703280730 1703281045
Файл татах: LINK
(A0658/17 NOTAMN
Q)ZLHW/QARLT/IV/NBO/E/351/999/
A)ZLHW B)1703280730 C)1703281045
D)0730-0845 0930-1045
E) HE FLW SEGMENTS OF ATS RTE CLSD AT 10700M AND ABOVE.
1.B330: N3824.7E10322.7-MORIT.
2.B215: N3939.5E10036.8-YINCHUAN VOR'YHD'.
3.A596: YABRAI VOR'YBL'-DENGKOU VOR 'DKO'.
F)FL351 G)FL999)


А серийн NOTAM

240206 ZMUBYNYX
(A0148/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4859N08955E009
A) ZMUL B) 1703240206 C) 1706230300
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 15KM CENTRE ARP
F) GND G) 3000M AGL)

C серийн NOTAM

280413 ZMUBYNYX
(C0089/17 NOTAMR C0087/17
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 1703280413 C) 1703290600
E)RWY 14/32 CLSD DUE TO SNOW.
RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)

spellcheck

ШМ0366/17 Улаанбаатар: AVIMET SERVER дээр 2017.03.28-ны 09:00-16:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

ШМ0367/17 Улаанбаатар: VOR станц дээр 2017.03.29-ны 09:00-18:00 цагийн хооронд техник үйчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

ШМ0368/17 Улаанбаатар: VOR/DME станцын DME дээр 2017.03.30-ны 09:00-18:00 цагийн хооронд техник үйчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

ШМ0371/17 Улаанбаатар: SULOK агаарын хаалгаар ирж байгаа BOEING-788 агаарын хөлгийн маягийг 2017.03.28-ны 04:10 цагаас эхлэн радар дээр шивж оруулж болохгүй алдаа зааж байна. Бусад агаарын хөлгийн нислэгийн төлөвлөгөөний маягийг шивэхэд хэвийн.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.