• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20170622

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. Дадал НБ-ын нэрийг Дэлүүн болдог болгон өөрчилсөн;
  2. ENR 1.8 хэсэгт Онцгой нөхцөл байдал, холбооны татгалзалтай холбоотой болон бусад нөөц журмууд нэмсэн;
  3. Чингис хаан ОУНБ-ын ЯЗ-уудын өргөн, СЧЗ болон ББЗ өөрчлөгдсөн.

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: J2685/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1706010100 1706301459
Файл татах: LINK
(J2685/17 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A)UIII B)1706010100 C)1706301459
D)DAILY 0100-1459
E)ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR
A938 IRKUTSK VORDME(IKT)-BAMUK.
F)FL140  G)FL260)


А серийн NOTAM

270354 ZMUBYNYX
(A0240/17 NOTAMN
Q)ZMUB/QNBAS/IV/BO/E/000/999/4606N09134E025
A)ZMUB  B)1705270354  C)1706160600
E)KHOBUL NDB BS 325KHZ U/S)

C серийн NOTAM

271214 ZMUBYNYX
(C0149/17 NOTAMN
Q)ZMUB/QIIAS/I/B/A/000/999/4606N09134E005
A)ZMBS  B)1705271214  C)1706160600
E)MARKER U/S)

ШМ0885/17 Даланзадгад: Холын ЧРН-ийн төвийн тэжээл 2017.05.28-ны 17:35 цагаас тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

ШМ0887/17 Мөнх-Өлзийт: Төвийн тэжээл 2017.05.29,30-ны өдрүүдэд 11:00-17:00 цагийн хооронд хязгаарлалттай. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.