• Mongolian
FPL2012-ийн програмын шинэчлэлт эхэллээ Хэвлэх
2012 оны 8-р сарын 07, Мягмар гариг, 15:03


ХБНГУ-ын Avitech компанийн зөвлөх мэргэжилтэн Christine Volkwein болон зөвлөх инженер Ruediger Engel нар ИНЕГ-ын Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний албанд 8-р сарын 6-аас 11-ны хооронд томилогдон ажиллаж байна. Дээрхи хугацаанд ИНЕГ-ын алба салбаруудын инженерүүд НМҮА-ны eAIS системд Flight Plan 2012-той холбоотой техникийн шинэчлэлтүүдийг хийх юм.

Энэхүү системийн шинэчлэлтийг хийснээр Монгол улс ICAO-гийн стандарт зөвлөмжийн дагуу 2012 оны 11 дүгээр сарын  15-наас Шинэ Нислэгийн төлөвлөгөө болон НХҮ-ний мэдээг Чингис хаан ОУБ-аас хүлээн авах болон боловсруулан дамжуулах чадамжтай болох юм.
 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.