• Mongolian
FPL2012-ийн програмын шинэчлэлт эхэллээ Хэвлэх
2012 оны 8-р сарын 07, Мягмар гариг, 15:03


ХБНГУ-ын Avitech компанийн зөвлөх мэргэжилтэн Christine Volkwein болон зөвлөх инженер Ruediger Engel нар ИНЕГ-ын Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний албанд 8-р сарын 6-аас 11-ны хооронд томилогдон ажиллаж байна. Дээрхи хугацаанд ИНЕГ-ын алба салбаруудын инженерүүд НМҮА-ны eAIS системд Flight Plan 2012-той холбоотой техникийн шинэчлэлтүүдийг хийх юм.

Энэхүү системийн шинэчлэлтийг хийснээр Монгол улс ICAO-гийн стандарт зөвлөмжийн дагуу 2012 оны 11 дүгээр сарын  15-наас Шинэ Нислэгийн төлөвлөгөө болон НХҮ-ний мэдээг Чингис хаан ОУБ-аас хүлээн авах болон боловсруулан дамжуулах чадамжтай болох юм.
 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.