• Mongolian
Нислэгийн төлөвлөгөөний ШИНЭ форматыг нэвтрүүллээ Хэвлэх
2012 оны 11-р сарын 15, Пүрэв гариг, 16:14
Үүнд:

- Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны автомат систем /Герман улсын AVITECH компани/

- Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны автомат систем “ AIRCON2100”   /Испани улсын Indra компани/

- Холбоо, навигаци, бодит ажиглалтын албаны AFTN сүлжээний автомат систем /Copperchase компани/

Системүүдэд зохих шинэчлэлтийг хийж, дотоод гадаад туршилтуудыг амжилттай явуулсан бөгөөд Монгол Улс 2012 оны 10-р сарын 18-аас эхлэн шинэ болон хуучин форматын аль алинаар хүлээн авч эхэлсэн нь энэхүү өөрчлөлтийг ямар нэгэн эрсдэлгүй хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн юм.  

2012 оны 11-р сарын 15-ны хувьд олон улсын нислэгийн төлөвлөгөөний 100 хувь, орон нутгийн нислэгийн төлөвлөгөөний 90 хувийг ШИНЭ форматаар хүлээн аваад байна.

Монгол Улсад Нислэгийн төлөвлөгөө ба НХҮ-ний мэдээний өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн зүгээс 11-р сарын 12-оос 11-р сарын 17 хүртэл шилжилтийн үйл явцын талаар ICAO-д өдөр тутам мэдээ явуулж, хамтран ажиллаж байна.
 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.