• Mongolian
Нислэгийн төлөвлөгөөний ШИНЭ форматыг нэвтрүүллээ Хэвлэх
2012 оны 11-р сарын 15, Пүрэв гариг, 16:14
Үүнд:

- Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны автомат систем /Герман улсын AVITECH компани/

- Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны автомат систем “ AIRCON2100”   /Испани улсын Indra компани/

- Холбоо, навигаци, бодит ажиглалтын албаны AFTN сүлжээний автомат систем /Copperchase компани/

Системүүдэд зохих шинэчлэлтийг хийж, дотоод гадаад туршилтуудыг амжилттай явуулсан бөгөөд Монгол Улс 2012 оны 10-р сарын 18-аас эхлэн шинэ болон хуучин форматын аль алинаар хүлээн авч эхэлсэн нь энэхүү өөрчлөлтийг ямар нэгэн эрсдэлгүй хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн юм.  

2012 оны 11-р сарын 15-ны хувьд олон улсын нислэгийн төлөвлөгөөний 100 хувь, орон нутгийн нислэгийн төлөвлөгөөний 90 хувийг ШИНЭ форматаар хүлээн аваад байна.

Монгол Улсад Нислэгийн төлөвлөгөө ба НХҮ-ний мэдээний өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн зүгээс 11-р сарын 12-оос 11-р сарын 17 хүртэл шилжилтийн үйл явцын талаар ICAO-д өдөр тутам мэдээ явуулж, хамтран ажиллаж байна.
 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.