• Mongolian
НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭГДЭХҮҮНҮҮДИЙГ ШАЛГАХ ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ АСУУЛТНЫ УРАЛДААНЫ ДҮН Хэвлэх
2014 оны 4-р сарын 10, Пүрэв гариг, 15:27

НМҮА-ны даргын зөвлөл нь 2014 оны 2-р сарын 04-ний өдөр нийт албаны ажилтнуудын дунд нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний мэдэгдэхүүнүүдийг шалгах програм хангамжийн санг бүрдүүлэх асуултны уралдаан зарлаж, уралдааны удирдамжийг өөрийн website болон НМҮА-ны Facebook  хуудсаар тараан танилцуулсан.
Энэхүү асуултны уралдааны гол зорилго нь НМҮ-ний ажлын байрны эрхийг сэргээх, шинээр эрх авах ажилтнуудын НМҮ-ний үндсэн мэдлэгийн шалгах програм хангамжийн асуултны санг бүрдүүлэх, ажилтнуудын ур чадварыг хадгалах, НМҮ-ний үйл ажиллагаатай холбоотой Иргэний нисэхийн тухай хууль, ИНД болон ICAO-ын шаардлагуудыг судлах, өөрийн мэдлэгийг давхар шалгах, бие даан мэдлэгээ дээшлүүлэхэд оршиж байгаа билээ. 
Зарласан асуултны уралдаанд нийт 10 ажилтан оролцон асуултуудаа ирүүлсэн. Үүнд:

-    М. Байгал - Нислэгийн журам зохиох хэсгийн дарга (150)
-    Н. Болормаа - Чанарын мэргэжилтэн (60)
-    У. Алтанцэцэг - Өгөгдлийн сангийн инженер (102)
-    Б. Азбаяр - Өгөгдлийн сангийн инженер (33)
-    Х. Одхүү - Газар зүйн мэдээллийн инженер (101)
-    Б. Эрдэнэцэцэг - Ээлжийн зохицуулагч мэргэжилтэн (30)
-    П. Хулан - Ээлжийн зохицуулагч мэргэжилтэн (30)
-    Б. Ундармаа - Нисэхийн мэдээллийн эмхгэлийн техникийн ажилтан (65)
-    Ж. Оюунгэрэл - Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтан (30)
-    Г. Сувд-Эрдэнэ - Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтан (137)

Уралдааны шалгаруултыг 2 үе шаттай явуулсан бөгөөд эхний үе шатанд Удирдамжын дагуу ирүүлсэн асуултуудын давхардалт, лавлагаа зөв оруулсан, хариулт нь зөв эсэхэд Даргын зөвлөлийн гишүүд Б.Батцэцэг, А. Бат-Уянга, А. Ванданмагсар нар шүүж тэнцсэн асуултуудын тоо болон оноог гаргалаа. Үүнд:

# Нэр Ирүүлсэн асуултын тоо Тэнцсэн асуултын тоо 1 оноо
1 М.Байгал 150 131 131
2 У.Алтанцэцэг 102 46 46
3 Б.Ундармаа 65 62 62
4 Ж.Оюунгэрэл 30 16 16
5 П.Хулан 30 29 29
6 Б.Азбаяр 33 6 6
7 Б.Эрдэнэцэцэг 30 28 28
8 Н.Болормаа 60 49 49
9 Х.Одхүү 101 0 0
10 Г.Сувд-Эрдэнэ 137 132 132

2-р үе шатны шалгаруулалт болох оновчтой, ач холбогдолтой асуултуудыг шалгаруулах бүрэлдэхүүнд Даргын зөвлөлийн гишүүн Д.Үлэмж, Д. Эрдэнэбаатар нар оролцож тэнцсэн асуултуудад оноог дараах байдлаар өглөө. Үүнд:

# Нэр Ирүүлсэн асуултын тоо Тэнцсэн асуултын тоо 1 оноо асуулт
1 оноо /оновчтой/
1 М.Байгал 150 131 131 0
2 У.Алтанцэцэг 102 46 46 46
3 Б.Ундармаа 65 62 62 51
4 Ж.Оюунгэрэл 30 16 16 16
5 П.Хулан 30 29 29 29
6 Б.Азбаяр 33 6 6 6
7 Б.Эрдэнэцэцэг 30 28 28 28
8 Н.Болормаа 60 49 49 49
9 Х.Одхүү 101 0 0 0
10 Г.Сувд-Эрдэнэ 137 132 132 29

*Тайлбар: М. Байгалын асуултууд Нислэгийн журам зохиох үйл ажиллагаатай холбогдолтой асуултууд байсан тул НМҮ-ний програм хангамжийн санг бүрдүүлэх зорилгод нийцээгүй гэж үзэн 0 оноо өгсөн болно.

1 болон 2 үе шатны оноог дүгнэхэд 1-р байранд 181 оноотой Г.Сувд-Эрдэнэ, 2-р байранд 131 оноотой М. Байгал, 3-р байранд 113 оноотой Б.Ундармаа  нар шалгарлаа.

# Нэр Ирүүлсэн асуултын тоо Тэнцсэн асуултын тоо 1 оноо асуулт
1 оноо /оновчтой/ Нийт Эзэлсэн байр
1 М.Байгал 150 131 131 0 131 II
2 У.Алтанцэцэг 102 46 46 46 92 V
3 Б.Ундармаа 65 62 62 51 113 III
4 Ж.Оюунгэрэл 30 16 16 16 32 VII
5 П.Хулан 30 29 29 29 48 VI
6 Б.Азбаяр 33 6 6 6 12 IX
7 Б.Эрдэнэцэцэг 30 28 28 28 26 VIII
8 Н.Болормаа 60 49 49 49 98 IV
9 Х.Одхүү 101 0 0 0 0 X
10 Г.Сувд-Эрдэнэ 137 132 132 29 181 I

Даргын зөвлөлөөс тус уралдаанд идэвхитэй оролцсон 10 ажилтандаа баярласнаа илэрхийлж эдгээр 2014 оны 4-р сарын үр дүн болох 40 хувийг олгохоор шийдвэрлэлээ.

Даргын зөвлөлийн гишүүд:      
Д. Үлэмж
Д. Эрдэнэбаатар
Б. Батцэцэг
А. Бат-Уянга
А. Ванданмагсар

 

 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.