• Mongolian
Нийт ажилчдын анхааралд Хэвлэх
2014 оны 9-р сарын 02, Мягмар гариг, 09:56
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 заалт, Иргэний нисэхий ерөнхий газрын "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 1.5.2.а, 2.6.1 дахь заалтуудыг үндэслэл болгон нийт ажилтнуудын цаг ашиглалт, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, хурууны хээн бүртгэлийг сайжруулан, холбогдох арга хэмжээг авах тухай тушаал гарсан байна. Та бүхэн уг тушаалтай энд дарж танилцана уу.

 

 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.