• Mongolian
Бэлэн байдлын мэдээ

2017.05.29 07:00

 
Өдөр тутмын НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-05-29
Гарчиг
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
INTL AD
00:04:48 (LT)
DOM AD
00:04:39 (LT)
ZMUB FIR
00:04:28 (LT)
Хуваарьт нислэгийн НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
• Олон улсын нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MNG101 ZMUB UIII
07:55:47 (LT)
MGL301 ZMUB RKSI
06:45:30 (LT)
MGL501 ZMUB RJAA
05:55:22 (LT)
MGL223 ZMUB ZBAA
04:10:15 (LT)
• Орон нутгийн нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MML181 ZMUB ZMUL-ZMKD
05:20:02 (LT)
MNG75 ZMUB ZMDZ
03:32:52 (LT)
Хуваарьт бус нислэгийн НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-05-29
• Олон улсын нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MML8861 ZMUB ZBER
06:30:02 (LT)
• Орон нутгийн нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MNG95 ZMUB ZMKB
06:00:02 (LT)
MML213 ZMUB ZMKB
05:10:18 (LT)
MML211 ZMUB ZMKB
05:00:03 (LT)
AJR997 ZMUB ZZZZ
03:51:22 (LT)

ШМ0885/17 Даланзадгад: Холын ЧРН-ийн төвийн тэжээл 2017.05.28-ны 17:35 цагаас тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

ШМ0887/17 Мөнх-Өлзийт: Төвийн тэжээл 2017.05.29,30-ны өдрүүдэд 11:00-17:00 цагийн хооронд хязгаарлалттай. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.