• Mongolian
Бэлэн байдлын мэдээ

2017.09.26 07:00

 
Өдөр тутмын НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-09-26
Гарчиг
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
ZMUB FIR
00:02:31 (LT)
INTL AD
00:02:20 (LT)
DOM AD
00:01:40 (LT)
Хуваарьт нислэгийн НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
• Олон улсын нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MGL301 ZMUB RKSI
06:50:24 (LT)
MGL297 ZMUB VHHH
04:21:28 (LT)
• Орон нутгийн нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MNG97 ZMUB ZMUL
11:01:27 (LT)
MNG95 ZMUB ZMKB
07:36:37 (LT)
MML181 ZMUB ZMUL
04:40:06 (LT)
Хуваарьт бус нислэгийн НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-09-26
• Олон улсын нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MML861 ZMUB ZBER
12:32:14 (LT)
MML8871 ZMUB ZBOW
12:23:34 (LT)
• Орон нутгийн нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
9991 ZMUB ZMUB
12:03:51 (LT)
MML8801 ZMUB ZMUB RN
10:00:51 (LT)
MML211 ZMUB ZMKB-ZMDZ
06:10:03 (LT)
9993 ZMUB ZZZZ-ZMUB
06:01:24 (LT)
MGL7071 ZMUB ZMKB
05:31:12 (LT)
BCA01 ZMUB ZMMN
05:01:53 (LT)

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.