• Mongolian
Бэлэн байдлын мэдээ

2017.11.19 07:00

 
Өдөр тутмын НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-11-19
Гарчиг
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
DOM AD
00:00:17 (LT)
INTL AD
00:00:09 (LT)
ZMUB FIR
00:00:01 (LT)
Хуваарьт нислэгийн НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
• Олон улсын нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MNG101 ZMUB UIII
07:00:00 (LT)
MGL135 ZMUB UUEE
05:55:11 (LT)
MGL297 ZMUB VHHH
05:50:02 (LT)
MGL301 ZMUB RKSI
05:45:04 (LT)
• Орон нутгийн нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MML211 ZMUB ZMKB-ZMDZ
05:20:20 (LT)
MML121 ZMUB ZMKD
05:15:19 (LT)
MML161 ZMUB ZMUL-ZMUG
04:50:43 (LT)
Хуваарьт бус нислэгийн НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-11-19
• Олон улсын нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
• Орон нутгийн нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
FT9993 ZMUB ZMUB
07:05:08 (LT)
AJR847 ZMUB ZZZZ
06:45:21 (LT)
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.