• Mongolian
Бэлэн байдлын мэдээ

2017.04.25 15:00 /LT/


 
Өдөр тутмын НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-04-25
Гарчиг
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
DOM AD
00:00:11 (LT)
INTL AD
00:00:18 (LT)
ZMUB FIR
00:00:23 (LT)
Хуваарьт нислэгийн НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
• Олон улсын нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MGL223 ZMUB ZBAA
15:55:07 (LT)
MML8871 ZMUB ZBOW
12:20:02 (LT)
MGL301 ZMUB RKSI
06:46:33 (LT)
MGL297 ZMUB VHHH
04:23:41 (LT)
• Орон нутгийн нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MNG83 ZMUB ZMKD
18:10:11 (LT)
MNG97 ZMUB ZMUL
11:30:01 (LT)
MML161 ZMUB ZMKD-ZMUG
10:20:00 (LT)
MNG95 ZMUB ZMKB
07:35:01 (LT)
MML191 ZMUB ZMDN
05:29:30 (LT)
Хуваарьт бус нислэгийн НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-04-25
• Олон улсын нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
• Орон нутгийн нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MGL7073 ZMUB ZMKB
18:00:01 (LT)
9993. ZMUB ZMUB
08:00:02 (LT)
MML211 ZMUB ZMKB-ZMDZ
06:10:01 (LT)
MGL7071 ZMUB ZMKB
05:20:28 (LT)

ШМ0571/17 Баянтээг: Радарын төвийн тэжээлийг 2017.04.26-ны өдрүүдэд 10:00-18:00 цагийн хооронд хязгаарлаж, засвар үйлчилгээ хийнэ. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

ШМ0582/17 Чойбалсан: НБ-ын AWS330 цаг уурын автомат станцын авто METAR мэдээ 2017.04.25-ны 09:00 цагаас тодорхойгүй хугацаагаар AFTN terminal- руу автоматаар дамжихгүй байна. AWOS станц хэвийн ажиллагаатай.

ШМ0584/17 Бөмбөгөр: Радарыг 2017.04.26-28-ны 19:00-00:00 цагийн хооронд унтарааж хагас жилийн техник үйлчилгээ хийнэ.

ШМ0585/17 Улаанбаатар: CONTROL-ийн 5680KHZ станцыг 2017.04.26-ны 18:00-22:00 цагийн хооронд унтарааж техник үйлчилгээ хийнэ.

ШМ0595/17 Улаанбаатар: Нислэгийн хөдөлгөөний удирдах төвийн 3 давхарын шуурхай төлөвлөлтийн хэсгийн тэжээлийн систем дээр 2017.04.26-ны 19:00-23:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийх тул төлөвлөлт ба цамхагийн технологи, интернэт, төлөвлөлтийн сүлжээнүүд тасарна. /AFTN, AWOS, SITA, APIS ажиллахгүй/

ШМ0597/17 Баянтээг: Төвийн тэжээл 2017.04.25-ны 20:30 цагаас тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.