• Mongolian
Бэлэн байдлын мэдээ

2017.05.29 07:00

 
NOF: J2685/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1706010100 1706301459
Файл татах: LINK
(J2685/17 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A)UIII B)1706010100 C)1706301459
D)DAILY 0100-1459
E)ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR
A938 IRKUTSK VORDME(IKT)-BAMUK.
F)FL140  G)FL260)

NOF: J2684/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1706010100 1706301459
Файл татах: LINK
(J2684/17 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10444E033
A)UIII B)1706010100 C)1706301459
D)DAILY 0100-1459
E)ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F)FL270  G)FL430)

NOF: J1943/17
Тайлбар: AGAARIIN ZAMIIN HESEG HAALTTAI / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1705010100 1705311459
Файл татах: LINK
J1943/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A) UIII B) 1705010100 C) 1705311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VOR/DME(IKT)-BAMUK.
F) FL140  G) FL260

NOF: J1941/17
Тайлбар: AGAARIIN ZAMIIN HESEG HAALTTAI / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1705010100 1705311459
Файл татах: LINK
J1941/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10442E034
A) UIII B) 1705010100 C) 1705311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F) FL270  G) FL430

NOF: J1922/17, J1923/17
Тайлбар: Хязгаарласан бүсүүд идэвхжинэ / RESTRICTED AREAS ACT
Хугацаа(UTC): 1705010100 1705311459
Файл татах: LINK
(J1922/17 NOTAMN
Q) UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/999/5229N10157E135
A) UIII B) 1705010100 C) 1705311459
D) DAILY 0100-1459
E) RESTRICTED AREA ACT: UNR1206.
F) 2000M AGL  G) 30100M AGL)
(J1923/17 NOTAMN
Q) UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/260/5201N10331E051
A) UIII B) 1705010100 C) 1705311459
D) DAILY 0100-1459
E) RESTRICTED AREA ACT: UNR1207.
IN CASE OF APCH TO IRKUTSK AD RWY12, ENTRY BY IRKUTSK AD ATS
CONTROLLER AUTHORIZATION. EXPECT DELAYS DUE TO HOLDING.
F) 150M AGL  G) FL260)


ШМ0885/17 Даланзадгад: Холын ЧРН-ийн төвийн тэжээл 2017.05.28-ны 17:35 цагаас тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

ШМ0887/17 Мөнх-Өлзийт: Төвийн тэжээл 2017.05.29,30-ны өдрүүдэд 11:00-17:00 цагийн хооронд хязгаарлалттай. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.