• Mongolian
Бэлэн байдлын мэдээ

2017.09.26 07:00

 
NOF: J4970/17,J4972/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСГҮҮД ХААЛТТАЙ / THE SEGMENTS OF ATS RTE CLSD
Хугацаа(UTC): 1709010100 1709301459
Файл татах: LINK
(J4972/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/260/5157N10240E069
A) UIII B) 1709010100 C) 1709301459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VORDME(IKT)-BAMUK.
F) FL100  G) FL260)
(J4970/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/430/5055N10444E034
A) UIII B) 1709010100 C) 1709301459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F) FL100  G) FL430)


ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.