• Mongolian
Бэлэн байдлын мэдээ

2017.03.28 15:00 /LT/


 
ZMUB FIR

160833 ZMUBYNYX
(A0131/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1703300000 C) 1704262359
E)AIRAC EFFECTIVE DATE 27 APR 2017: NIL)

090316 ZMUBYNYX
(A0116/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QXXXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1703090316 C) PERM
E)MONGOLIA STOPS UTILIZING DAYLIGHT SAVING TIME
REF AIP MONGOLIA GEN 2.1 SUP 05/16)

060921 ZMUBYNYX
(A0107/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QRRTT/IV/BO /W /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1703300001 C) 1704122359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/17 WEF 30 MAR 2017
ADDN NEW RESTRICTED AREAS)

060918 ZMUBYNYX
(A0106/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QRPTT/IV/BO /W /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1703300001 C) 1704122359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/17 WEF 30 MAR 2017
ADDN NEW PROHIBITED AREAS)

060915 ZMUBYNYX
(A0105/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMTT/IV/BO /W /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1703300001 C) 1704122359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/17 WEF 30 MAR 2017
ADDN NEW MOA)

060913 ZMUBYNYX
(A0104/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QARTT/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1703300001 C) 1704122359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/17 WEF 30 MAR 2017
CHANGES OF UPPER AND LOWER ATS ROUTES.)

060908 ZMUBYNYX
(A0103/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QANTT/I /BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1703300001 C) 1704122359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/17 WEF 30 MAR 2017
ADDN OF NEW RNAV5 ROUTES AND SIG POINTS.)

150424 ZMUBYNYX
(A0272/16 NOTAMN
Q)ZMUB/QAFXX/IV/NBO/E/000/999/4752N10350E999
A)ZMUB B)1604150424 C)PERM
E)USE PROCEDURES FOR WAKE TURBULENCE AND STRATEGIC LATERAL OFFSET
DESCRIBED IN 6.5 AND 6.6 OF AIC 04/11 DURING FLIGHT IN RVSM. IF
NECESSARY
REF AIP MONGOLIA:AIC SERIES A04/11)

ZMUB AerodroMe

220841 ZMUBYNYX
(A0140/17 NOTAMR A0085/17
Q) ZMUB/QFIAU/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1703220841 C) 1705311600
E)AIRCRAFT DE-ICING NOT AVBL.)

070936 ZMUBYNYX
(A0112/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4751N10644E002
A) ZMUB B) 1703080830 C) 1704110030
D)0830-1130 2200-0030
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 2KM CENTRE 475140N1064432E
F) GND G) 100M AGL)

ZMKD AERODROME

060809 ZMUBYNYX
(A0102/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QLPTT/IV/BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 1703300001 C) 1704122359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/17 WEF 30 MAR 2017
CHANGE OF PAPI ANGLE)

190808 ZMUBYNYX
(A0037/17 NOTAMN
Q)ZMUB/QLPXX/IV/NBO/A/000/999/4757N09137E005
A)ZMKD B)1701190808 C)PERM
E)PAPI RWY 34 DECLARED APP PATH ANGLE CHANGED TO 3.43 DEG
REF: AIP MONGOLIA AD 2.14 AD 2.24.)

ZMCD AERODROME

NIL

ZMUL AERODROME

240206 ZMUBYNYX
(A0148/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4859N08955E009
A) ZMUL B) 1703240206 C) 1706230300
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 15KM CENTRE ARP
F) GND G) 3000M AGL)

ШМ0366/17 Улаанбаатар: AVIMET SERVER дээр 2017.03.28-ны 09:00-16:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

ШМ0367/17 Улаанбаатар: VOR станц дээр 2017.03.29-ны 09:00-18:00 цагийн хооронд техник үйчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

ШМ0368/17 Улаанбаатар: VOR/DME станцын DME дээр 2017.03.30-ны 09:00-18:00 цагийн хооронд техник үйчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

ШМ0371/17 Улаанбаатар: SULOK агаарын хаалгаар ирж байгаа BOEING-788 агаарын хөлгийн маягийг 2017.03.28-ны 04:10 цагаас эхлэн радар дээр шивж оруулж болохгүй алдаа зааж байна. Бусад агаарын хөлгийн нислэгийн төлөвлөгөөний маягийг шивэхэд хэвийн.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.