• Mongolian
Бэлэн байдлын мэдээ Array Хэвлэх Array

2017.03.28 15:00 /LT/


 
ZMAH Өвөрхангай/ АрвайхээрZMAH — Uvurkhangai/ Arvaikheer

280413 ZMUBYNYX
(C0089/17 NOTAMR C0087/17
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 1703280413 C) 1703290600
E)RWY 14/32 CLSD DUE TO SNOW.
RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)

ZMAT Говь-Алтай/ АлтайZMAT Gobi-Altai/ Altai

NIL

ZMBH Баянхонгор/ БаянхонгорZMBH Bayankhongor/ Bayankhongor

NIL

ZMBN Булган/ БулганZMBN Bulgan/ Bulgan

240340 ZMUBYNYX
(C0077/17 NOTAMR C0059/17
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 1703240340 C) 1703310400
E)RWY 13/31 CLSD DUE TO SNOW.
RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)

230703 ZMUBYNYX
(C0420/16 NOTAMR C0255/15
Q)ZMUB/QFAXX/IV/BO/A/000/999/4851N10328E005
A)ZMBN B)1609230703 C)1709291600
E)VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 29 SEP 2017)

ZMBS Ховд/ Булган сумZMBS Khovd/ Bulgan sum

300750 ZMUBYNYX
(C0437/16 NOTAMR C0298/15
Q)ZMUB/QFAXX/IV/BO/A/000/999/4606N09135E005
A)ZMBS B)1609300750 C)1709301600
E)VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 30 SEP 2017.)

ZMBU Сүхбаатар/ Баруун-УртZMBU Sukhbaatar/ Baruun-Urt

220638 ZMUBYNYX
(C0065/17 NOTAMR C0046/17
Q) ZMUB/QIIAS/I /B /A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 1703220638 C) 1704050800
E)MARKER U/S.)

ZMDA Хэнтий/ ДадалZMDA Khentii/ Dadal

NIL

ZMDN Завхан/ ДонойZMDN Zavkhan/ Donoi

NIL

ZMDZ Өмнөговь/ ГурвансайханZMDZ Umnugobi/ Gurvansaikhan

030342 ZMUBYNYX
(C0052/17 NOTAMN
Q)ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/4336N10421E003
A)ZMDZ B)1703030342 C)1704030130
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 5KM CENTRE ARP
F) GND                             G) 100M AGL)

ZMGT Өмнөговь/ ОвоотZMGT Umnugobi/ Ovoot

030217 ZMUBYNYX
(C0051/17 NOTAMN
Q)ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/4300N10120E005
A)ZMGT B)1703030230 C) PERM
E)VALIDITY OF AD CERTIFICATION EXTENDED TO 1600 UTC 29 OCT 2018
REF AIP MONGOLIA AD 1.5)

ZMKB Өмнөговь/ ХанбумбатZMKB Umnugobi/ Khanbumbat

062149 ZMUBYNYX
(C0054/17 NOTAMR C0033/17
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4308N10650E006
A) ZMKB B) 1703062149 C) 1704072200
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 10KM CENTRE ARP
F) GND G) 100M AGL)

ZMHG Хөвсгөл/ ХатгалZMHG Khuvsgul/ Khatgal

NIL

ZMHH Өвөрхангай/ ХархоринZMHH Uvurkhangai/ Kharkhorin

NIL

ZMMG Дундговь/ МандалговьZMMG Dundgobi/ Mandalgobi

250925 ZMUBYNYX
(C0082/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 1703271500 C) 1803261600
E)VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 26 MAR 2018.)

ZMMN Хөвсгөл/ МөрөнZMMN Khuvsgul/ Muren

200048 ZMUBYNYX
(C0042/17 NOTAMR C0497/16
Q)ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4939N10005E005
A)ZMMN B)1702200048 C)1705200100
E)GRVL RWY 10/28 CLSD DUE TO MAINT)

200049 ZMUBYNYX
(C0043/17 NOTAMR C0498/16
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M/A/000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B)1702200049 C)1705200100
E)TWY 1 TWY 2 AND TWY A CLSD DUE TO MAINT)

ZMTL Завхан/ ТосонцэнгэлZMTL Zavkhan/ Tosontsengel

220639 ZMUBYNYX
(C0066/17 NOTAMR C0048/17
Q) ZMUB/QIIAS/I /B /A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 1703220639 C) 1704050800
E)IM RWY28 U/S.)

281605 ZMUBYNYX
(C0434/16 NOTAMR C0314/15
Q)ZMUB/QFAXX/IV/BO/A/000/999/4844N09817E005
A)ZMTL B)1609281605 C)1709291600
E)VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 29 SEP 2017)

ZMUG Увс/ Дэглий ЦагаанZMUG Uvs/ Deglii Tsagaan

260835 ZMUBYNYX
(C0086/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/5004N09156E009
A) ZMUG B) 1703260835 C) 1704260830
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 15KM CENTRE ARP
F) GND G) 3000M AGL)

220640 ZMUBYNYX
(C0067/17 NOTAMR C0047/17
Q) ZMUB/QIOAS/I /BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 1703220640 C) 1704050800
E)OM RWY 31 U/S.)

ZMUH Хэнтий/ ӨндөрхаанZMUH Khentii/ Undurkhaan

271129 ZMUBYNYX
(C0088/17 NOTAMN
Q)ZMUB/QFMAU/IV/BO/A/000/999/4718N11036E005
A)ZMUH B)1703280500 C)1703290500
E)AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.)

ZMTT Өмнөговь/ ТавантолгойZMTT Umnugovi/ Tavantolgoi

NIL

ZMSF Налайх/ Скай фрэндсZMSF Nalaikh/ Sky friends

NIL

ШМ0366/17 Улаанбаатар: AVIMET SERVER дээр 2017.03.28-ны 09:00-16:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

ШМ0367/17 Улаанбаатар: VOR станц дээр 2017.03.29-ны 09:00-18:00 цагийн хооронд техник үйчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

ШМ0368/17 Улаанбаатар: VOR/DME станцын DME дээр 2017.03.30-ны 09:00-18:00 цагийн хооронд техник үйчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

ШМ0371/17 Улаанбаатар: SULOK агаарын хаалгаар ирж байгаа BOEING-788 агаарын хөлгийн маягийг 2017.03.28-ны 04:10 цагаас эхлэн радар дээр шивж оруулж болохгүй алдаа зааж байна. Бусад агаарын хөлгийн нислэгийн төлөвлөгөөний маягийг шивэхэд хэвийн.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.