• Mongolian
Бэлэн байдлын мэдээ

2017.05.23 07:00

 
ШМ0849/17 Улаанбаатар: ТХНҮА-ныBACKUP сервер дээр 2017.05.23-ны 11:00-13:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.