• Mongolian
Хариуцлагын бүсийн зураг боловсруулж гаргалаа Хэвлэх
2014 оны 11-р сарын 07, Баасан гариг, 16:01

ХАРИУЦЛАГЫН БҮСИЙН ЗУРАГ БОЛОВСРУУЛЖ ГАРГАЛАА

Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албанаас Агаарын навигацийн мэргэжлийн хэлтсийн захиалгаар Чингис хаан, Дэглий цагаан, Баянхонгор, Арвайхээр, Алтай, Булган, Чойбалсан, Доной, Гурвансайхан, Овоот, Ханбумбат, Ховд, Мөрөн, Тавантолгой, Өлгий болон Өндөрхаан нисэх буудлуудын аэродромын хяналтын цэгээс 80 км-ийн радиус бүхий газар нутгийн газрын гадаргын мэдээлэл болон тухайн нисэх буудалд агаарын хөдөлгөөний үйлчилгээ явуулахад шаардлагатай мэдээлэл/өгөгдлийг агуулсан хариуцлагын бүсийн зургийг боловсруулж гаргалаа. эх зургийг
Энд дарж татаж авна уу?

Area of Responsibility Chart web

 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.