• Mongolian
Нисэхийн шуурхай мэдээллийн хэсгээс “Чингис хаан” ОУНБ-ын ҮЗХХ-ийн аэродромын инженерүүдэд сургалт зохион байгууллаа. Хэвлэх
2015 оны 1-р сарын 23, Баасан гариг, 14:55
Нисэхийн шуурхай мэдээллийн хэсгээс “Чингис хаан” ОУНБ-ын ҮЗХХ-ийн аэродромын инженерүүдэд Цасны NOTAM мэдээний талаарх сургалтыг 2015 оны 1 сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтаар цасны NOTAM мэдээний талаархи ерөнхий ойлголтыг сэргээж, цасны NOTAM мэдээ боловсруулах түүхий өгөгдлийн алдааны талаар ярилцаж, цаашид түүхий өгөгдлийг үнэн зөв дамжуулж байх, үл ойлголцол үүссэн үед тухай бүрт нь арга хэмжээ авч ажиллахаар болов.

dddddd
 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.