• Mongolian
Баримт бичиг хүчингүй болсон тухай Хэвлэх
2016 оны 2-р сарын 22, Даваа гариг, 14:18
2016 оны 02 сарын 01-ны өдрийн албаны шуурхайгаар "НМҮА болон Оношлогоо хэмжилзүйн лаборатори хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам" хүчингүй болгох тухай шийдвэр гарсан байна. Уг шийдвэрийн дагуу 2016 оны 02 сарын 02-ны өдрийн 08/В-21 тоот албан бичгээр тус газарт албан бичиг хүргүүлж мэдэгдсэн болохыг үүгээр мэдээлж байна.
 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.