• Mongolian
Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл дамжуулах журам Хэвлэх
2016 оны 4-р сарын 21, Пүрэв гариг, 08:21

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллага, орон нутгийн нисэх буудлууд болон Иргэний нисэхийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа бусад байгууллагуудын хооронд мэдээлэл дамжуулах үйл ажиллагааг зохицуулах “Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл дамжуулах журам” шинэчлэгдэн батлагдлаа. Та бүхэн энд даржтанилцана уу.

 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.