• Mongolian
Баримт бичгүүд шинэчлэгдлээ Хэвлэх
2016 оны 6-р сарын 16, Пүрэв гариг, 15:23

Дараах баримт бичгүүд шинэчлэгдэн батлагдлаа. Үүнд:
-  Санхүү, эдийн засгийн газрын Үйлдвэрлэлийн нягтлан бодох бүртгэлийн алба болон НМҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам /2016.06.15/

-  Нисэх буудлуудын удирдах газрын Орон нутгийн аэродром, инженерингийн алба болон НМҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам /2016.06.10/

-  НМЭ-ийн үйлчилгээний заавар АЗ-12 /2016.06.16/

 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.