• Mongolian
Баримт бичгүүд шинэчлэгдлээ Хэвлэх
2016 оны 6-р сарын 16, Пүрэв гариг, 15:23

Дараах баримт бичгүүд шинэчлэгдэн батлагдлаа. Үүнд:
-  Санхүү, эдийн засгийн газрын Үйлдвэрлэлийн нягтлан бодох бүртгэлийн алба болон НМҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам /2016.06.15/

-  Нисэх буудлуудын удирдах газрын Орон нутгийн аэродром, инженерингийн алба болон НМҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам /2016.06.10/

-  НМЭ-ийн үйлчилгээний заавар АЗ-12 /2016.06.16/

 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.