• Mongolian
NOTAM selection criteria Хэвлэх
2016 оны 9-р сарын 02, Баасан гариг, 14:01

Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны боловсруулж байгаа Нисэхийн мэдээллийн менежментийн мэргэжилтэн бэлтгэх "Aeronautical information management specialist-021/122/AIS SPC" хөтөлбөрийн туршилтын сургалтанд ашигласан NOTAM SELECTION CRITERIA програмыг цахим хуудасны Файлын сан хэсэгт байршууллаа.

Уг програм хангамжийн өгөгдлийн санг ICAO DOC8126 NOTAM Selection Criteria -аас бүрдүүлсэн ба ашиглахын тулд таны компьютерт JAVA8 суусан байх шаардлагатай.

Асууж тодруулах зүйл байвал 283135 дугаарт холбогдоно уу.

NSC

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭСЭГ

 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.