• Mongolian
NOTAM selection criteria Хэвлэх
2016 оны 9-р сарын 02, Баасан гариг, 14:01

Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны боловсруулж байгаа Нисэхийн мэдээллийн менежментийн мэргэжилтэн бэлтгэх "Aeronautical information management specialist-021/122/AIS SPC" хөтөлбөрийн туршилтын сургалтанд ашигласан NOTAM SELECTION CRITERIA програмыг цахим хуудасны Файлын сан хэсэгт байршууллаа.

Уг програм хангамжийн өгөгдлийн санг ICAO DOC8126 NOTAM Selection Criteria -аас бүрдүүлсэн ба ашиглахын тулд таны компьютерт JAVA8 суусан байх шаардлагатай.

Асууж тодруулах зүйл байвал 283135 дугаарт холбогдоно уу.

NSC

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭСЭГ

 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.