• Mongolian
ICAO-ийн баримт бичгийн өөрчлөлт Хэвлэх
2016 оны 10-р сарын 10, Даваа гариг, 08:55
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO) -ын баримт бичгийн өөрчлөлтүүдийг байршууллаа. Та бүхэн цамим хуудасны ICAO-ийн баримт бичгүүд хэсэгт орж танилцана уу.
 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.