• Mongolian
Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл дамжуулах журам Хэвлэх
2016 оны 11-р сарын 21, Даваа гариг, 14:52
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын А/786 дугаар тушаалаар "Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл дамжуулах журам"-г шинэчлэн баталлаа. Та бүхэн цахим хуудасны ИНЕГ-аас баталсан журам хэсгээс орж танилцана уу.
 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.