• Mongolian
Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Хэвлэх
2017 оны 3-р сарын 21, Мягмар гариг, 11:26
Авилгын эсрэг Монгол улсын хууль, Үндэсний хөтөлбөр, Олон улын конвенцийн дагуу ИНЕГ-ын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө шинэчлэгдэн батлагдлаа. Та бүхэн цахим хуудасны Авилгатай тэмцэх хэсэгт орж танилцана уу.
 

ШМ1582/17 Сайншанд: Төвийн тэжээл 2017.08.22-ны 01:00-03:00 цагийн хооронд тасарна. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн.

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.