• Mongolian
Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Хэвлэх
2017 оны 3-р сарын 21, Мягмар гариг, 11:26
Авилгын эсрэг Монгол улсын хууль, Үндэсний хөтөлбөр, Олон улын конвенцийн дагуу ИНЕГ-ын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө шинэчлэгдэн батлагдлаа. Та бүхэн цахим хуудасны Авилгатай тэмцэх хэсэгт орж танилцана уу.
 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.