• Mongolian
Албан бичгийн стандарт Хэвлэх
2017 оны 3-р сарын 24, Баасан гариг, 16:39
Монгол улсын засгийн газар, Архивын ерөнхий газраас гаргасан Албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг боловсруулах үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх эрх зүйн баримт бичиг, монгол хэлний дүрмийн програм хангамжийг албан хэрэгцээндээ ашиглахыг зөвлөж байна. Тиймээс дараах баримт бичгүүдтэй танилцан, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлнэ үү.

 

ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

1
Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар Татах
2
Норм норматив Татах
 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.