• Mongolian
Албан бичгийн стандарт Хэвлэх
2017 оны 3-р сарын 24, Баасан гариг, 16:39
Монгол улсын засгийн газар, Архивын ерөнхий газраас гаргасан Албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг боловсруулах үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх эрх зүйн баримт бичиг, монгол хэлний дүрмийн програм хангамжийг албан хэрэгцээндээ ашиглахыг зөвлөж байна. Тиймээс дараах баримт бичгүүдтэй танилцан, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлнэ үү.

 

ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

1
Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар Татах
2
Норм норматив Татах
 

ШМ1331/17 Мэдээлэл холбооны сүлжээнээс SDH тоног төхөөрөмж шилжүүлэх холболтын ажил хийгдэх тул 2017.07.28-ны 00:00-06:00 цагийн хооронд Говь-алтай, Ховд, Өлгий НБ-ын оптик шугам тасарна. VSAT-аар хэвийн ажиллана.

ШМ1334/17 Ургамал: Төвийн тэжээл 2017.07.27-ны өдрийн 07:55 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. Холимог тэжээлээр хэвийн.

ШМ1335/17 Их-Өлгий: RADAR-г 2017.07.27-ны өдрийн 19:00-23:59 цагийн хооронд унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ.


 

 

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.