4 сар үл тохирлын судалгаа Хэвлэх
2017 оны 5-р сарын 08, Даваа гариг, 09:42
Аюулгүй ажиллагаа чанар хангалтын хэсгээс тус албаны 2017 оны 04 сарын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үл тохирлын судалгааг боловсруулан гаргасан байна. Та бүхэн цахим хуудасны Дотоод чанар хангалт хэсгээс орж танилцана уу.
 

ШМ1307/17 Их-Өлгий: RADAR-н 1-р суваг 2017.07.23-ны 22:44 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар алдаа өгсөн. 2-р сувгаар хэвийн ажиллаж байна. Гэмтлийг тодорхойлж байгаа.

ШМ1314/17 Чойбалсан: Нисэх буудлын хөөрч буух зурвас дээр 2017.07.24-ны 21:00 цагаас 2017.07.27-ны 21:00 цагийн хооронд засвар үйлчилгээ хийнэ. Нислэгт нөлөөлөхгүй.

 

 

 

 

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.