• Mongolian
Үйл явцын тодорхойлолт Хэвлэх
2017 оны 8-р сарын 11, Баасан гариг, 14:15
Аюулгүй ажиллагаа чанар хангалтын хэсгээс Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үйл явцын тодорхойлолтыг боловсруулан гаргаж, албаны даргаар батлуулан үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхээр болсон байна. Уг баримт бичгээр Төлөвлөлт, Сайжруулалт, Үндсэн үйлчилгээнүүд, Бүтээгдэхүүн боловсруулах үйл ажиллагаа, Гүйцэтгэлийн үйл явцыг тодорхойлж оруулсан ба та бүхэн цахим хуудасны С түвшний баримт бичиг хэсгээс орж танилцана уу.
 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.