• Mongolian
Үйл явцын тодорхойлолт Хэвлэх
2017 оны 8-р сарын 11, Баасан гариг, 14:15
Аюулгүй ажиллагаа чанар хангалтын хэсгээс Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үйл явцын тодорхойлолтыг боловсруулан гаргаж, албаны даргаар батлуулан үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхээр болсон байна. Уг баримт бичгээр Төлөвлөлт, Сайжруулалт, Үндсэн үйлчилгээнүүд, Бүтээгдэхүүн боловсруулах үйл ажиллагаа, Гүйцэтгэлийн үйл явцыг тодорхойлж оруулсан ба та бүхэн цахим хуудасны С түвшний баримт бичиг хэсгээс орж танилцана уу.
 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.