• Mongolian
7 сарын үл тохирлын судалгаа Хэвлэх
2017 оны 8-р сарын 17, Пүрэв гариг, 16:55
ААЧХХ-ээс нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны 2017 оны 07 сарын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үл тохирлын судалгааг боловсруулан гаргасан байна. Та бүхэн цахим хуудасны Дотоод чанар хангалт хэсгээс орж танилцана уу.
 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.