• Mongolian
Жу 12 цуцлах Хэвлэх
2017 оны 8-р сарын 22, Мягмар гариг, 15:38
ААЧХХ-ээс албаны үйл ажиллагаанд ашиглагддаг баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийсэн бөгөөд дүн шинжилгээгээр "Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төлөвлөлтийн журам" ЖУ12-г хүчингүй болгох шийдвэр гаргасан байна. Тиймээс цахим хуудасны С түвшний баримт бичгүүд хэсэгт байрлах Дотоод болон Хяналттай баримт бичгийн жагсаалтаар үйл ажиллагаанд ашиглагддаг баримт бичгүүдээ шалгаж шинэчилнэ үү.
 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.