• Mongolian
AIS, CHART req Хэвлэх
2017 оны 8-р сарын 25, Баасан гариг, 10:01
ИНЕГ-ын даргын 2017 оны 08 сарын 22-ны өдрийн А/527 тоот тушаалаар Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албанаас боловсруулан гаргасан "Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний бүтээгдэхүүний шаардлага", "Нислэгийн зургийн шаардлага" баримт бичгүүдийг батлан гаргалаа. Та бүхэн цахим хуудасны В түвшний баримт бичиг - ИНЕГ-аас баталсан журам хэсгээс орж танилцана уу.
 

ШМ1874/17 Их-Өлгий: Оптик шугам 2017.09.25-ны өдрийн 09:01 цагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. RADAR, RCAG станцууд, ADS-B VSAT-аар хэвийн.

ШМ1879/17 Улаанбаатар: GAREX сервер болон терминалууд дээр 2017.09.26-ны 17:00-21:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.