• Mongolian
AIS, CHART req Хэвлэх
2017 оны 8-р сарын 25, Баасан гариг, 10:01
ИНЕГ-ын даргын 2017 оны 08 сарын 22-ны өдрийн А/527 тоот тушаалаар Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албанаас боловсруулан гаргасан "Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний бүтээгдэхүүний шаардлага", "Нислэгийн зургийн шаардлага" баримт бичгүүдийг батлан гаргалаа. Та бүхэн цахим хуудасны В түвшний баримт бичиг - ИНЕГ-аас баталсан журам хэсгээс орж танилцана уу.
 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.