• Mongolian
Үл тохирлын судалгаа, Онцгой байдлын төлөвлөгөө Хэвлэх
2017 оны 10-р сарын 05, Пүрэв гариг, 13:16
Чингис хаан ОУНБ-ын онцгой байдлын төлөвлөгөөг та бүхэн цахим хуудасны В түвшний баримт бичгийн ИНЕГ-аас баталсан журам хэсгээс орж танилцана уу. Мөн ААЧХХ-ээс албаны 2017 оны 09 сарын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үл тохирлын судалгааг боловсруулан гаргасан байна. Та бүхэн цахим хуудасны дотоод чанар хангалт хэсгээс орж танилцана уу.
 
NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.