• Mongolian
Үл тохирлын судалгаа, Онцгой байдлын төлөвлөгөө Хэвлэх
2017 оны 10-р сарын 05, Пүрэв гариг, 13:16
Чингис хаан ОУНБ-ын онцгой байдлын төлөвлөгөөг та бүхэн цахим хуудасны В түвшний баримт бичгийн ИНЕГ-аас баталсан журам хэсгээс орж танилцана уу. Мөн ААЧХХ-ээс албаны 2017 оны 09 сарын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үл тохирлын судалгааг боловсруулан гаргасан байна. Та бүхэн цахим хуудасны дотоод чанар хангалт хэсгээс орж танилцана уу.
 
ШМ2056/17 Улаанбаатар: Интернэт сүлжээнд 2017.10.24-ний 17:30-23:59 цагийн хооронд тохиргоо үйлчилгээний ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүснэ.

 

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.