• Mongolian
Гадаад орнуудын өөрчлөлт


NOF: J2685/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1706010100 1706301459
Файл татах: LINK
(J2685/17 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A)UIII B)1706010100 C)1706301459
D)DAILY 0100-1459
E)ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR
A938 IRKUTSK VORDME(IKT)-BAMUK.
F)FL140  G)FL260)

NOF: J2684/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1706010100 1706301459
Файл татах: LINK
(J2684/17 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10444E033
A)UIII B)1706010100 C)1706301459
D)DAILY 0100-1459
E)ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F)FL270  G)FL430)


NIL

 

 

 AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.