• Mongolian
Гадаад орнуудын өөрчлөлт


NOF: J4000/17 -J4001/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENTS CLSD:
Хугацаа(UTC): 1708010100 1708311459
Файл татах: LINK
(J4001/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A) UIII B) 1708010100 C) 1708311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VORDME(IKT)-BAMUK.
F) FL140  G) FL260)
(J4000/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10445E033
A) UIII B) 1708010100 C) 1708311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F) FL270  G) FL430)


ШМ1582/17 Сайншанд: Төвийн тэжээл 2017.08.22-ны 01:00-03:00 цагийн хооронд тасарна. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн.

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.