• Mongolian
Гадаад орнуудын өөрчлөлт


NOF: J1386/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1704010100 1704301459
Файл татах: LINK
(J1386/17 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A)UIII B)1704010100 C)1704301459
D)DAILY 0100-1459
E)FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VOR/DME(IKT)-BAMUK.
F)FL140  G)FL260)

NOF: J1385/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1704010100 1704301459
Файл татах: LINK
(J1385/17 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10442E034
A)UIII B)1704010100 C)1704301459
D)DAILY 0100-1459
E)ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F)FL270  G)FL430)

NOF: J1380/17, J1381/17
Тайлбар: Хязгаарласан бүсүүд идэвхжинэ / RESTRICTED AREA ACT
Хугацаа(UTC): 1704010100 1704301459
Файл татах: LINK
(J1380/17 NOTAMN
Q)UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/999/5229N10157E135
A)UIII B)1704010100 C)1704301459
D)DAILY 0100-1459
E)RESTRICTED AREA ACT: UNR1206.
F)2000M AGL  G)30100M AGL)
(J1678/17 NOTAMN
Q) UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/260/5201N10331E051
A) UIII B) 1704120100 C) 1704301459
D) DAILY 0100-1459
E) RESTRICTED AREA ACT: UNR1207.
OVERFLIGHT IS PERMITTED TO CIVIL ACFT CARRYING OUT APCH TO RWY 12
AT IRKUTSK AD AFTER COORDINATION WITH AIR TRAFFIC CONTROL SERVICE.
APCH TIME MAY BE EXTENDED DUE TO HOLDING PROCEDURE.
F) 150M AGL  G) FL260)


ШМ0571/17 Баянтээг: Радарын төвийн тэжээлийг 2017.04.26-ны өдрүүдэд 10:00-18:00 цагийн хооронд хязгаарлаж, засвар үйлчилгээ хийнэ. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

ШМ0582/17 Чойбалсан: НБ-ын AWS330 цаг уурын автомат станцын авто METAR мэдээ 2017.04.25-ны 09:00 цагаас тодорхойгүй хугацаагаар AFTN terminal- руу автоматаар дамжихгүй байна. AWOS станц хэвийн ажиллагаатай.

ШМ0584/17 Бөмбөгөр: Радарыг 2017.04.26-28-ны 19:00-00:00 цагийн хооронд унтарааж хагас жилийн техник үйлчилгээ хийнэ.

ШМ0585/17 Улаанбаатар: CONTROL-ийн 5680KHZ станцыг 2017.04.26-ны 18:00-22:00 цагийн хооронд унтарааж техник үйлчилгээ хийнэ.

ШМ0595/17 Улаанбаатар: Нислэгийн хөдөлгөөний удирдах төвийн 3 давхарын шуурхай төлөвлөлтийн хэсгийн тэжээлийн систем дээр 2017.04.26-ны 19:00-23:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийх тул төлөвлөлт ба цамхагийн технологи, интернэт, төлөвлөлтийн сүлжээнүүд тасарна. /AFTN, AWOS, SITA, APIS ажиллахгүй/

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.