• Mongolian
С сери


ZMAH Өвөрхангай/ АрвайхээрZMAH — Uvurkhangai/ Arvaikheer

140245 ZMUBYNYX
(C0108/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QLETT/I /BO /A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 1705250000 C) 1706072359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/17 WEF 25 MAY 2017
UPDATE INFO ON LEN, SPACING AND INTST OF REDL.)

ZMAT Говь-Алтай/ АлтайZMAT Gobi-Altai/ Altai

NIL

ZMBH Баянхонгор/ БаянхонгорZMBH Bayankhongor/ Bayankhongor

140247 ZMUBYNYX
(C0109/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QLETT/I /BO /A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 1705250000 C) 1706072359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/17 WEF 25 MAY 2017
UPDATE INFO ON LEN, SPACING AND INTST OF REDL.)

ZMBN Булган/ БулганZMBN Bulgan/ Bulgan

230703 ZMUBYNYX
(C0420/16 NOTAMR C0255/15
Q)ZMUB/QFAXX/IV/BO/A/000/999/4851N10328E005
A)ZMBN B)1609230703 C)1709291600
E)VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 29 SEP 2017)

ZMBS Ховд/ Булган сумZMBS Khovd/ Bulgan sum

300750 ZMUBYNYX
(C0437/16 NOTAMR C0298/15
Q)ZMUB/QFAXX/IV/BO/A/000/999/4606N09135E005
A)ZMBS B)1609300750 C)1709301600
E)VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 30 SEP 2017.)

ZMBU Сүхбаатар/ Баруун-УртZMBU Sukhbaatar/ Baruun-Urt

250603 ZMUBYNYX
(C0120/17 NOTAMR C0113/17
Q) ZMUB/QIIAS/I /B /A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 1704250603 C) 1705050800
E)MARKER U/S.)

ZMDA Хэнтий/ ДадалZMDA Khentii/ Dadal

NIL

ZMDN Завхан/ ДонойZMDN Zavkhan/ Donoi

NIL

ZMDZ Өмнөговь/ ГурвансайханZMDZ Umnugobi/ Gurvansaikhan

140248 ZMUBYNYX
(C0110/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QLETT/I /BO /A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 1705250000 C) 1706072359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/17 WEF 25 MAY 2017
UPDATE INFO ON LEN, SPACING AND INTST OF REDL.)

030127 ZMUBYNYX
(C0101/17 NOTAMR C0052/17
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E003
A) ZMDZ B) 1704030127 C) 1705030130
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 5KM CENTRE ARP
F) GND G) 100M AGL)

ZMGT Өмнөговь/ ОвоотZMGT Umnugobi/ Ovoot

NIL

ZMKB Өмнөговь/ ХанбумбатZMKB Umnugobi/ Khanbumbat

210900 ZMUBYNYX
(C0118/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 1704231600 C) PERM
E)VALIDITY OF AD CERTIFICATION EXTENDED TO 1600 UTC 26 APR 2019 REF
AIP MONGOLIA AD 1.5.)

060223 ZMUBYNYX
(C0106/17 NOTAMR C0054/17
Q)ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/4308N10650E006
A)ZMKB B)1704060223 C)1705072200
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 10KM CENTRE ARP
F)GND                             G)100M AGL)

ZMHG Хөвсгөл/ ХатгалZMHG Khuvsgul/ Khatgal

NIL

ZMHH Өвөрхангай/ ХархоринZMHH Uvurkhangai/ Kharkhorin

NIL

ZMMG Дундговь/ МандалговьZMMG Dundgobi/ Mandalgobi

250925 ZMUBYNYX
(C0082/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 1703271500 C) 1803261600
E)VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 26 MAR 2018.)

ZMMN Хөвсгөл/ МөрөнZMMN Khuvsgul/ Muren

140239 ZMUBYNYX
(C0107/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QLETT/I /BO /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 1705250000 C) 1706072359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/17 WEF 25 MAY 2017
UPDATE INFO ON INTST OF REDL.)

200048 ZMUBYNYX
(C0042/17 NOTAMR C0497/16
Q)ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4939N10005E005
A)ZMMN B)1702200048 C)1705200100
E)GRVL RWY 10/28 CLSD DUE TO MAINT)

200049 ZMUBYNYX
(C0043/17 NOTAMR C0498/16
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M/A/000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B)1702200049 C)1705200100
E)TWY 1 TWY 2 AND TWY A CLSD DUE TO MAINT)

ZMTL Завхан/ ТосонцэнгэлZMTL Zavkhan/ Tosontsengel

250602 ZMUBYNYX
(C0119/17 NOTAMR C0115/17
Q) ZMUB/QIIAS/I /B /A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 1704250602 C) 1705050800
E)IM RWY28 U/S.)

281605 ZMUBYNYX
(C0434/16 NOTAMR C0314/15
Q)ZMUB/QFAXX/IV/BO/A/000/999/4844N09817E005
A)ZMTL B)1609281605 C)1709291600
E)VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 29 SEP 2017)

ZMUG Увс/ Дэглий ЦагаанZMUG Uvs/ Deglii Tsagaan

250604 ZMUBYNYX
(C0121/17 NOTAMR C0114/17
Q) ZMUB/QIOAS/I /BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 1704250604 C) 1705050800
E)OM RWY 31 U/S.)

140249 ZMUBYNYX
(C0111/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QLETT/I /BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 1705250000 C) 1706072359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/17 WEF 25 MAY 2017
UPDATE INFO ON LEN, SPACING AND INTST OF REDL.)

260835 ZMUBYNYX
(C0086/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/5004N09156E009
A) ZMUG B) 1703260835 C) 1704260830
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 15KM CENTRE ARP
F) GND G) 3000M AGL)

ZMUH Хэнтий/ ӨндөрхаанZMUH Khentii/ Undurkhaan

140250 ZMUBYNYX
(C0112/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QLETT/I /BO /A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 1705250000 C) 1706072359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/17 WEF 25 MAY 2017
UPDATE INFO ON LEN, SPACING AND INTST OF REDL.)

ZMTT Өмнөговь/ ТавантолгойZMTT Umnugovi/ Tavantolgoi

NIL

ZMSF Налайх/ Скай фрэндсZMSF Nalaikh/ Sky friends

NIL

ШМ0571/17 Баянтээг: Радарын төвийн тэжээлийг 2017.04.26-ны өдрүүдэд 10:00-18:00 цагийн хооронд хязгаарлаж, засвар үйлчилгээ хийнэ. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

ШМ0582/17 Чойбалсан: НБ-ын AWS330 цаг уурын автомат станцын авто METAR мэдээ 2017.04.25-ны 09:00 цагаас тодорхойгүй хугацаагаар AFTN terminal- руу автоматаар дамжихгүй байна. AWOS станц хэвийн ажиллагаатай.

ШМ0584/17 Бөмбөгөр: Радарыг 2017.04.26-28-ны 19:00-00:00 цагийн хооронд унтарааж хагас жилийн техник үйлчилгээ хийнэ.

ШМ0585/17 Улаанбаатар: CONTROL-ийн 5680KHZ станцыг 2017.04.26-ны 18:00-22:00 цагийн хооронд унтарааж техник үйлчилгээ хийнэ.

ШМ0595/17 Улаанбаатар: Нислэгийн хөдөлгөөний удирдах төвийн 3 давхарын шуурхай төлөвлөлтийн хэсгийн тэжээлийн систем дээр 2017.04.26-ны 19:00-23:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийх тул төлөвлөлт ба цамхагийн технологи, интернэт, төлөвлөлтийн сүлжээнүүд тасарна. /AFTN, AWOS, SITA, APIS ажиллахгүй/

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.