• Mongolian
А сери


ZMUB FIR

160833 ZMUBYNYX
(A0131/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1703300000 C) 1704262359
E)AIRAC EFFECTIVE DATE 27 APR 2017: NIL)

090316 ZMUBYNYX
(A0116/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QXXXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1703090316 C) PERM
E)MONGOLIA STOPS UTILIZING DAYLIGHT SAVING TIME
REF AIP MONGOLIA GEN 2.1 SUP 05/16)

150424 ZMUBYNYX
(A0272/16 NOTAMN
Q)ZMUB/QAFXX/IV/NBO/E/000/999/4752N10350E999
A)ZMUB B)1604150424 C)PERM
E)USE PROCEDURES FOR WAKE TURBULENCE AND STRATEGIC LATERAL OFFSET
DESCRIBED IN 6.5 AND 6.6 OF AIC 04/11 DURING FLIGHT IN RVSM. IF
NECESSARY
REF AIP MONGOLIA:AIC SERIES A04/11)

ZMUB AerodroMe

140253 ZMUBYNYX
(A0176/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QLETT/I /BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1705250000 C) 1706072359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/17 WEF 25 MAY 2017
UPDATE INFO ON LEN, SPACING AND INTST OF REDL.)

220841 ZMUBYNYX
(A0140/17 NOTAMR A0085/17
Q) ZMUB/QFIAU/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1703220841 C) 1705311600
E)AIRCRAFT DE-ICING NOT AVBL.)

ZMKD AERODROME

140252 ZMUBYNYX
(A0175/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QLETT/I /BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 1705250000 C) 1706072359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/17 WEF 25 MAY 2017
UPDATE INFO ON LEN, SPACING AND INTST OF REDL.)

ZMCD AERODROME

140251 ZMUBYNYX
(A0174/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QLETT/I /BO /A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 1705250000 C) 1706072359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/17 WEF 25 MAY 2017
UPDATE INFO ON LEN, SPACING AND INTST OF REDL.)

ZMUL AERODROME

240206 ZMUBYNYX
(A0148/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4859N08955E009
A) ZMUL B) 1703240206 C) 1706230300
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 15KM CENTRE ARP
F) GND G) 3000M AGL)

ШМ0571/17 Баянтээг: Радарын төвийн тэжээлийг 2017.04.26-ны өдрүүдэд 10:00-18:00 цагийн хооронд хязгаарлаж, засвар үйлчилгээ хийнэ. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

ШМ0582/17 Чойбалсан: НБ-ын AWS330 цаг уурын автомат станцын авто METAR мэдээ 2017.04.25-ны 09:00 цагаас тодорхойгүй хугацаагаар AFTN terminal- руу автоматаар дамжихгүй байна. AWOS станц хэвийн ажиллагаатай.

ШМ0584/17 Бөмбөгөр: Радарыг 2017.04.26-28-ны 19:00-00:00 цагийн хооронд унтарааж хагас жилийн техник үйлчилгээ хийнэ.

ШМ0585/17 Улаанбаатар: CONTROL-ийн 5680KHZ станцыг 2017.04.26-ны 18:00-22:00 цагийн хооронд унтарааж техник үйлчилгээ хийнэ.

ШМ0595/17 Улаанбаатар: Нислэгийн хөдөлгөөний удирдах төвийн 3 давхарын шуурхай төлөвлөлтийн хэсгийн тэжээлийн систем дээр 2017.04.26-ны 19:00-23:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийх тул төлөвлөлт ба цамхагийн технологи, интернэт, төлөвлөлтийн сүлжээнүүд тасарна. /AFTN, AWOS, SITA, APIS ажиллахгүй/

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.