• Mongolian
Нислэгийн өмнөх мэдээлэл


Өдөр тутмын НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-10-24
Гарчиг
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
INTL AD
00:00:14 (LT)
ZMUB FIR
00:00:08 (LT)
DOM AD
00:00:00 (LT)
Хуваарьт нислэгийн НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
• Олон улсын нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MGL297 ZMUB VHHH
04:24:50 (LT)
MGL301 ZMUB RKSI
06:45:29 (LT)
• Орон нутгийн нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MML161 ZMUB ZMKD-ZMUG
11:22:33 (LT)
MNG97 ZMUB ZMUL
11:00:02 (LT)
MNG95 ZMUB ZMKB
07:35:16 (LT)
MML181 ZMUB ZMUL
04:42:57 (LT)
Хуваарьт бус нислэгийн НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
2017-10-24
• Олон улсын нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
MML8871 ZMUB ZBOW
12:20:02 (LT)
• Орон нутгийн нислэг
Гарчиг
Нисэн гарах аэродром
Нисэн очих аэродром
НӨМ оруулсан цаг
Файл татах
BCA01 ZMUB ZMDZ
06:21:59 (LT)
MML211 ZMUB ZMKB-ZMDZ
06:13:59 (LT)
MGL7071 ZMUB ZMKB
05:30:45 (LT)
ШМ2056/17 Улаанбаатар: Интернэт сүлжээнд 2017.10.24-ний 17:30-23:59 цагийн хооронд тохиргоо үйлчилгээний ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүснэ.

 

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.