• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20170525

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. Арвайхээр, Баянхонгор, Дорнод, Гурвансайхан, Ховд, Дэглий цагаан, Өндөрхаан болон Чингис Хаан Нисэх буудлуудын ХБЗ-ны хажуугийн гэрлийн урт, хоорондох зай болон эрчмийн мэдээллийг шинэчилсэн.
  2. Мөрөн Нисэх буудлын ХБЗ-ны хажуугийн гэрлийн эрчмийн мэдээллийг шинэчилсэн.
20170413

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: J1386/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1704010100 1704301459
Файл татах: LINK
(J1386/17 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A)UIII B)1704010100 C)1704301459
D)DAILY 0100-1459
E)FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VOR/DME(IKT)-BAMUK.
F)FL140  G)FL260)


А серийн NOTAM

140253 ZMUBYNYX
(A0176/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QLETT/I /BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1705250000 C) 1706072359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/17 WEF 25 MAY 2017
UPDATE INFO ON LEN, SPACING AND INTST OF REDL.)

C серийн NOTAM

250604 ZMUBYNYX
(C0121/17 NOTAMR C0114/17
Q) ZMUB/QIOAS/I /BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 1704250604 C) 1705050800
E)OM RWY 31 U/S.)

Avilga

ШМ0571/17 Баянтээг: Радарын төвийн тэжээлийг 2017.04.26-ны өдрүүдэд 10:00-18:00 цагийн хооронд хязгаарлаж, засвар үйлчилгээ хийнэ. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

ШМ0582/17 Чойбалсан: НБ-ын AWS330 цаг уурын автомат станцын авто METAR мэдээ 2017.04.25-ны 09:00 цагаас тодорхойгүй хугацаагаар AFTN terminal- руу автоматаар дамжихгүй байна. AWOS станц хэвийн ажиллагаатай.

ШМ0584/17 Бөмбөгөр: Радарыг 2017.04.26-28-ны 19:00-00:00 цагийн хооронд унтарааж хагас жилийн техник үйлчилгээ хийнэ.

ШМ0585/17 Улаанбаатар: CONTROL-ийн 5680KHZ станцыг 2017.04.26-ны 18:00-22:00 цагийн хооронд унтарааж техник үйлчилгээ хийнэ.

ШМ0595/17 Улаанбаатар: Нислэгийн хөдөлгөөний удирдах төвийн 3 давхарын шуурхай төлөвлөлтийн хэсгийн тэжээлийн систем дээр 2017.04.26-ны 19:00-23:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийх тул төлөвлөлт ба цамхагийн технологи, интернэт, төлөвлөлтийн сүлжээнүүд тасарна. /AFTN, AWOS, SITA, APIS ажиллахгүй/

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.