• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20161124

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд:

  1. Аэродромын өндрийн болон босгоны геоидын долгионы мэдээллийг хассан
  20161220

  Энэхүү нэмэлтэнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд:

   1. Ховд нисэх буудлын НМЭ-ийн AD2-ZMKD-7-1, AD2-ZMKD-7-2, AD2-ZMKD-7-3 болон AD2-ZMKD-7-4 хуудсуудад орсон хэрэглэлийн нислэгийн журмуудыг орлуулж байгаа бөгөөд эдгээр өөрчлөлт нь 2017 оны 3-р сарын 2-ны өдрийн AIRAC НМЭ-ийн өөрчлөлтөөр НМЭ-д орно

   Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

   NOF: A0157/17
   Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСЭГ ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENT CLSD
   Хугацаа(UTC): 1701191030 1701191230
   Файл татах: LINK
   A0157/17 NOTAMN
   Q) ZWUQ/QARLT/IV/NBO/E/000/341/
   A) ZWUQ B) 1701191030 C) 1701191230
   E) THE FLW SEGMENTS OF ATS RTE CLSD BELOW 10400M:
   1.B206: 30KM-270KM NORTH OF ADPET.
   2.G588: FUKANG VOR 'FKG'-FUYUN VOR 'XFY'
   F) FL000 G) FL341


   А серийн NOTAM

   180446 ZMUBYNYX
   (A0034/17 NOTAMN
   Q)ZMUB/QIMAS/I/BO/A/000/999/4750N10646E005
   A)ZMUB B)1701190500 C)1701190800
   E)ILS MM RWY 14 U/S.)

   C серийн NOTAM

   180820 ZMUBYNYX
   (C0005/17 NOTAMN
   Q)ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4610N10042E005
   A)ZMBH B)1701180820 C)1701190100
   E)RWY 16/34 CLSD DUE TO SNOW REMOVAL)

   ШМ0064/17 Бор-Өндөр: Радарын 1-р сувгийн нэвтрүүлэгчийн блок 2017 оны 01-сарын 18-ны 03:32-цагаас тодорхойгүй хугацаагаар гэмтэлтэй. 2-р сувгаар хэвийн ажиллана.

   AIRAC CALENDAR

   Бэлэн байдлын мэдээ

   Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

   Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
   www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.