ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАЙЛАН

нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦААЗОРИЛТОТ ТҮВШИНХАРИУЦАХ АЖИЛТАНБИЕЛЭЛТХУВЬ
Хоосон байна.