AIP

AIP AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
09 MAR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  • Буянт-Ухаа болон Баруун-Урт аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан; 
  • VOR шалгах цэгийн мэдээллийг шинэчилсэн;

NOTAM

201556 ZMUBYNYX
(A0158/23 NOTAMR A0156/23
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2303201556 C) 2303201630
E) AD AVBL FOR FLT MGW3013.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0377/23
Цээл: RCAG 122.5МГц радио станцыг нислэгт ашиглахгүй.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-03-21 байдлаар:
56