AIP

AIRAC AMDT 02/23
Хэвлэгдсэн огноо
06 APR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
18 MAY 2023

  • Нислэгийн мэдээллийн төв – Туулын мэдээлэл хасагдсан;
  • Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний мэдээлэл өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд; 

NOTAM

060119 ZMUBYNYX
(A0380/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QNDAS/IV/BO /E /000/999/4844N09816E025
A) ZMUB B) 2306060119 C) 2306080300
E) TOSONTSENGEL DME TCL 116.1MHZ/CH108X U/S.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0847/23
Их-Өлгий хоёр сувгийн ADS-B станцын 1-р сувгаар төлөвийн мэдээ орж ирэхгүй. 2-р сувгаар хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-06-07 байдлаар:
66