AIP

AIP AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
09 MAR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  • Буянт-Ухаа болон Баруун-Урт аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан; 
  • VOR шалгах цэгийн мэдээллийг шинэчилсэн;

NOTAM

280647 ZMUBYNYX
(A0187/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/263/4756N11438E008
A) ZMUB B) 2303290600 C) 2303310600
D) 29 0600-1300 30, 31 0100-0600
E) MOA ZMM805 ACT.
F) GND G) 8000M AMSL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0477/23
Нисэх буудлын VHF, HF, IP VSAT тоног төхөөрөмжүүд дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-03-31 байдлаар:
59