AIP

AIRAC AMDT 08/18
Хэвлэгдсэн огноо
27 SEP 2018
Хүчин төгөлдөр огноо
08 NOV 2018

  1. Арвайхээр, Баянхонгор, Өндөрхаан НБуудын хэрэглэлийн нислэгийн журмууд хүчингүй болж, зөвшөөрөгдсөн нислэгийн төрөл өөрчлөгдсөн;
  2. Өлгий НБ-д ил хараагаар ойртолт үйлдэх NON-ICAO журам шинээр нэмэгдэж, шилжих үнэмлэхүй өндөр өөрчлөгдсөн.

NOTAM МЭДЭЭ

C0324/18
150151 ZMUBYNYX
(C0324/18 NOTAMR C0310/18
Q) ZMUB/QSFAU/IV/B /A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 1811150151 C) 1812010600
E) AFIS NOT AVBL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ2154/18
Нисэх-35 дэд станцын 1,2-р трансформатор дээр цахилгаан шугам сүлжээнээс техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2017 он:
1000
2018-11-17 байдлаар:
981