AIP

AIRAC AMDT 02/23
Хэвлэгдсэн огноо
06 APR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
18 MAY 2023

  • Нислэгийн мэдээллийн төв – Туулын мэдээлэл хасагдсан;
  • Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний мэдээлэл өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд; 

NOTAM

080057 ZMUBYNYX
(C0135/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2306080100 C) 2306090000
E) FUEL NOT AVBL.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0857/23
Цаг-Уурын станцын чийг, температур, даралтыг унтрааж туршилт шалгалтын ажил хийнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-06-08 байдлаар:
67