AIP

AIRAC AMDT 08/21
Хэвлэгдсэн огноо
18 NOV 2021
Хүчин төгөлдөр огноо
30 DEC 2021

  • Арвайхээр аэродромын саадын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон ;
  • Чингис хаан аэродромын ангар перрон 1 болон ЯЗ-F1-ын мэдээлэл шинээр нэмэгдсэн;

NOTAM

A0984/21
291121 ZMUBYNYX
(A0984/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2111300000 C) PERM
E) AD AVBL FOR EMERGENCY LANDING.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1911/21
Төвөөс RADYNE VSAT унтрааж засвар үйлчилгээ хийнэ. Энэ үед 71286136 утас болон AFS сүлжээ ажиллахгүй. HF станц болон 75778800-(7920) утас хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2020 он:
1298
2021-11-29 байдлаар:
1341