AIP

AIP AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
09 MAR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  • Буянт-Ухаа болон Баруун-Урт аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан; 
  • VOR шалгах цэгийн мэдээллийг шинэчилсэн;

NOTAM

231429 ZMUBYNYX
(A0176/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QWMLW/IV/BO /W /000/257/4854N08944E002
A) ZMUB B) 2303310100 C) 2303310600
E) GUN FRNG WILL TAKE PLACE WITHIN: 485429N0894233E-485615N0894228E-485610N0894451E-485303N0894602E-48542 9N0894233E
F) GND G) 3500M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0393/23
Мөнх-Өлзийт: RCAG 127.0MHZ радио станцыг нислэгт ашиглахгүй. Бусад радио станцуудаар хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-03-24 байдлаар:
62