AIP

AIRAC AMDT 02/23
Хэвлэгдсэн огноо
06 APR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
18 MAY 2023

  • Нислэгийн мэдээллийн төв – Туулын мэдээлэл хасагдсан;
  • Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний мэдээлэл өөрчлөгдсөн ба жижиг засварууд; 

NOTAM

310209 ZMUBYNYX
(C0129/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2305310215 C) 2307031000
E) FUEL NOT AVBL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0828/23
Арцат, Rescue дээр байрлах CODAN 5680KHz алсын удирдлага холболтгүй болсон. Кабель шугам нь гэмтсэн

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-05-31 байдлаар:
82