AIP

AIP AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
09 MAR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  • Буянт-Ухаа болон Баруун-Урт аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан; 
  • VOR шалгах цэгийн мэдээллийг шинэчилсэн;

NOTAM

010244 ZMUBYNYX
(C0075/23 NOTAMR C0062/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2304010244 C) 2305010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0034 0035 0041 0042 0043 0044 0045 0048 0049 0051 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0060 0064 0065 0066 0071 0072 0073 0074 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 01/23 WEF 23 FEB 2023 AIP AMDT: 01/23 09 MAR 2023 AIP DATA SET: AIPZM23 02 JAN 2023 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 02 JAN 2023 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 14 JUL 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 01/23 AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0493/23
IP VSAT Remote, JOTRON TR810 VHF радио станц, Rhode&Schwarz XK2100 HF радио станц дээр тус тус хугацаат техник үйлчилгээг хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-04-02 байдлаар:
58