AIP

AIRAC AMDT 08/18
Хэвлэгдсэн огноо
27 SEP 2018
Хүчин төгөлдөр огноо
08 NOV 2018

  1. Арвайхээр, Баянхонгор, Өндөрхаан НБуудын хэрэглэлийн нислэгийн журмууд хүчингүй болж, зөвшөөрөгдсөн нислэгийн төрөл өөрчлөгдсөн;
  2. Өлгий НБ-д ил хараагаар ойртолт үйлдэх NON-ICAO журам шинээр нэмэгдэж, шилжих үнэмлэхүй өндөр өөрчлөгдсөн.

NOTAM МЭДЭЭ

A0605/18
200825 ZMUBYNYX
(A0605/18 NOTAMR A0596/18
Q) ZMUB/QNDAS/IV/BO /E /000/999/4613N10923E025
A) ZMUB B) 1810200825 C) 1810270830
E) BOR-UNDUR DME BUR 116.8MHZ/CH115X U/S.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1995/18
Сайншанд НБ, Сайхандулааны RADAR сайтын төвийн тэжээл тасарна. Энэ үед бие даасан бэлтгэл тэжээлээр ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2017 он:
1000
2018-10-21 байдлаар:
905