AIP

AIP AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
09 MAR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  • Буянт-Ухаа болон Баруун-Урт аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан; 
  • VOR шалгах цэгийн мэдээллийг шинэчилсэн;

NOTAM

240521 ZMUBYNYX
(A0178/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2303241700 C) 2303242000
E) AD AVBL FOR FLT EZA908.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0418/23
Сайхандулаан: RCAG 121.5 МГц, RCAG 127.0 МГц, станцууд дээр тус тус хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ.Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-03-24 байдлаар:
63