AIP

AIP AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
09 MAR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  • Буянт-Ухаа болон Баруун-Урт аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан; 
  • VOR шалгах цэгийн мэдээллийг шинэчилсэн;

NOTAM

201100 ZMUBYNYX
(A0157/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/391/4747N10614E008
A) ZMUB B) 2303210300 C) 2303260700
D) 21 0300-0700 23 0300-0700 24 0100-0600 26 0300-0700
E) MOA ZMM806 ACT.
F) GND G) 11900M AMSL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0377/23
Цээл: RCAG 122.5МГц радио станцыг нислэгт ашиглахгүй.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-03-21 байдлаар:
55