AIP

AIRAC AMDT 04/24
Хэвлэгдсэн огноо
27 JUN 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
08 AUG 2024

Агаарын хөлгийн зогсоол шинээр нэмэгдсэн.

Дараах хэсгүүдэд өөрчлөлт орсон. Үүнд:

- Гадаргуугийн хөдөлгөөнийг чиглүүлэх болон удирдлагын систем ба тэмдэглэгээнүүд;

- Аэродромын дотоод зохицуулалтууд;

- Агаарын хөлгийн зогсоолын зураг-ICAO;

NOTAM

250039 ZMUBYNYX
(A0599/24 NOTAMR A0581/24
Q) ZMUB/QMXLC/IV/BO /A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2407250038 C) 2407290100
E) TWY 1 AND TWY 2 CLSD.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1171/24
Бөмбөгөр Jotron RCAG 126.3Mhz, 122.5Mhz-ийн радио сувгуудыг УХТ-рүү аналоги шугамаар холбох ажил хийгдэнэ. Frequentis 1-р хэвийн /IP/, Frequentis 2-оор /аналоги/ тасалдана.Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-07-25 байдлаар:
154