AIP

AIP AMDT 03/19
Хэвлэгдсэн огноо
14 MAR 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
28 MAR 2019

AIP AMDT 03/19:

  1. Тавантолгой нисэх буудлын аэродром гэрчилгээжсэн;
  2. Чингис хаан ОУНБ дахь зорчигчдод үйлчилгээ үзүүлэх банкны цагийн хуваарьт өөрчлөлт орсон.

AIP SUP 01/19: Зориудаар хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа.


C Серийн AIC 02/19: Хүчин төгөлдөр байгаа нисэхийн мэдээллийн цувралын жагсаалтв

NOTAM МЭДЭЭ

C0057/19
260132 ZMUBYNYX
(C0057/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 1903260132 C) 1904260000
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0391/19
Удирдлага хяналтын төвд суурилагдсан AMHS ( THE AUTOMATED MESSAGE HANDLING SYSTEM)-ийг Бээжин AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION NETWORK-тэй CISCO ROUTER ашиглан холбох, турших, тохируулгын ажил хийнэ. AFTN сүлжээнд тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-03-26 байдлаар:
171