AIP

AIP AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
09 MAR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  • Буянт-Ухаа болон Баруун-Урт аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан; 
  • VOR шалгах цэгийн мэдээллийг шинэчилсэн;

NOTAM

280353 ZMUBYNYX
(A0186/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2303281000 C) 2303281100
E) AD AVBL FOR FLT MT0406.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0453/23
Мөнх-Өлзийт: Алтанбулаг 35 кв-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамны засварын ажилтай тул радио лакотарын станцын төвийн тэжээл тасарна. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-03-28 байдлаар:
60