AIP

AIRAC AMDT 06/21
Хэвлэгдсэн огноо
23 SEP 2021
Хүчин төгөлдөр огноо
04 NOV 2021

  • Арвайхээр, Алтай, Булган, Булган сум, Чойбалсан, Гурвансайхан, Хатгал, Мөрөн, Тосонцэнгэл, Дэглий цагаан аэродромуудын соронзон хайзайлтын холбоотой мэдээллүүдэд өөрчлөлт орсон.

NOTAM МЭДЭЭ

C0294/21
250935 ZMUBYNYX
(C0294/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E002
A) ZMAT B) 2110251000 C) 2111240300
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRE ARP.
F) GND G) 100M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1762/21
Богд-Уул: Хэт богино долгионы төвийн INVERTER гэмтэлтэй. Тоног төхөөрөмжийн цахилгаан схемд өөрчлөлт оруулсан. Тасалдал үүсэхгүй.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2020 он:
1298
2021-10-26 байдлаар:
1147