AIP

AIRAC AMDT 01/20
Хэвлэгдсэн огноо
21 NOV 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
02 JAN 2020

  1. НХҮ-ний B330 доод агаарын зам шинээр нэмэгдсэн;
  2.  AGRON, AREBO, TARAG болон SADOG үндсэн цэгүүд нэмэгдсэн;
  3. НХҮ-ний дээд, доод агаарын замууд болон бүсийн навигацийн маршрутад өөрчлөлт орсон.

NOTAM МЭДЭЭ

A0043/20
200641 ZMUBYNYX
(A0043/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QIMAS/I /BO /A /000/999/4751N10644E005
A) ZMUB B) 2001200641 C) 2001200915
E) ILS MM RWY 14 U/S)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0056/20
Mорин-Уулын RCAG 120.0MHZ T6 controller ажилгүй. Станц хэвийн

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2019 он:
1090
2020-01-20 байдлаар:
60