AIP

AIP AMDT 04/23
Хэвлэгдсэн огноо
29 JUN 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

Арвайхээр, Баруун-Урт болон Тосонцэнгэл хязгаарлагдмал аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан.

NOTAM

271035 ZMUBYNYX
(A0716/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2309272230 C) 2309272330
E) AD AVBL )

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1481/23
Сэргэлэн 2К ADS-B станц дээр үзлэг шалгалт хийнэ. Энэ үед Сэргэлэн ADS-B станцыг Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад ашиглахгүй.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-09-28 байдлаар:
114