AIP

AIRAC AMDT 11/22
Хэвлэгдсэн огноо
20 OCT 2022
Хүчин төгөлдөр огноо
01 DEC 2022

Ил харааны илтгэх цэгүүдийн мэдээлэл шинээр нэмэгдсэн ба жижиг засварууд.

NOTAM

290710 ZMUBYNYX
(A0770/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSEXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2212010000 C) 2302230000
E) FIS TUUL 5505KHZ NOT AVBL. FIS WILL BE PROVIDED ONLY BY ARTSAT 5715KHZ 2435KHZ(HN).)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1636/22
Технологийн сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлийн ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүсэх цагийг тухайн үед нь мэдэгдэнэ.Тасалдал үүсэх үед AWOS,AFTN систем,системийн терминалууд тасарна.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2021 он:
1401
2022-11-29 байдлаар:
1045