AIP

AIP AMDT 04/23
Хэвлэгдсэн огноо
29 JUN 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

Арвайхээр, Баруун-Урт болон Тосонцэнгэл хязгаарлагдмал аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан.

NOTAM

251512 ZMUBYNYX
(C0228/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4336N10422E005
A) ZMDZ B) 2309251700 C) 2309270200
E) RWY 11/29 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1477/23
ИНЕГ-аас ЧХОУНБ чиглэлийн шилэн кабелийн шилжүүлгийн ажил хийгдэнэ. Энэ хугацаанд тасалдал үүснэ. Технологийн сүлжээ нөөц шугамаар хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-09-26 байдлаар:
112