AIP

AIRAC AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
12 JAN 2023
Хүчин төгөлдөр огноо
23 FEB 2023

Алтиметрийн тохируулгын үндсэн журмууд хэсэгт өөрчлөлт орсон.

NOTAM

250124 ZMUBYNYX
(C0016/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2301250230 C) 2302250100
E) AFIS NOT AVBL.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0115/23
Хэт богино долгионы радио станц PAE T6TR, богино долгионы радио станц Barret, Codan, сансрын холбооны VSAT станцууд дээр хагас жилийн хугацаат техник үйлчилгээ хийж гүйцэтгэнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-01-30 байдлаар:
12