AIP

AIP AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
09 MAR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  • Буянт-Ухаа болон Баруун-Урт аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан; 
  • VOR шалгах цэгийн мэдээллийг шинэчилсэн;

NOTAM

010244 ZMUBYNYX
(C0075/23 NOTAMR C0062/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2304010244 C) 2305010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0034 0035 0041 0042 0043 0044 0045 0048 0049 0051 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0060 0064 0065 0066 0071 0072 0073 0074 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 01/23 WEF 23 FEB 2023 AIP AMDT: 01/23 09 MAR 2023 AIP DATA SET: AIPZM23 02 JAN 2023 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 02 JAN 2023 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 14 JUL 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 01/23 AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

SWZM0009
SWZM0009 ZMCK 04020030 (SNOWTAM 0009 ZMCK 04020030 11 3/3/3 50/50/50 NR/NR/NR DRY SNOW/DRY SNOW/DRY SNOW DRIFTING SNOW. TWY C POOR. AIRCRAFT STANDS 7,8,9 POOR. SNOW REMOVAL IN PROGRESS.)

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-04-02 байдлаар:
58