AIP

AIP AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
09 MAR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  • Буянт-Ухаа болон Баруун-Урт аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан; 
  • VOR шалгах цэгийн мэдээллийг шинэчилсэн;

NOTAM

260447 ZMUBYNYX
(A0184/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QNDAS/IV/BO /E /000/999/4454N11007E025
A) ZMUB B) 2303260500 C) 2303261200
E) SAINSHAND VOR/DME SND 116.6MHZ/CH113X, DME PART U/S.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0431/23
Сайншанд: RCAG PAE T6 126.5 МГц, 127.0 МГц, JOTRON 126.5МГц, 128,3МГц станцууд дээр тус тус хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ.Тасалдах үед тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-03-26 байдлаар:
59