AIP

AIP AMDT 04/19
Хэвлэгдсэн огноо
11 APR 2019
Хүчин төгөлдөр огноо
11 APR 2019

  • Олон улсын NOTAM-ын нэгжүүдтэй NOTAM мэдээ солилцох AFTN хаягт өөрчлөлт орсон;
  • Чингис хаан ОУНБ-д 4Е ангиллын агаарын хөлгийг жингийн хязгаарлалттай хүлээж авах тухай мэдээлэл нэмэгдсэн.


NOTAM МЭДЭЭ

C0072/19
180714 ZMUBYNYX
(C0072/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 1904180714 C) 1904190300
E) FUEL AVAILABILITY NOT AVBL.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0571/19
Бөмбөгөр: Радар ADS-B-г унтрааж хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-04-19 байдлаар:
229