AIP

AIRAC AMDT 06/21
Хэвлэгдсэн огноо
23 SEP 2021
Хүчин төгөлдөр огноо
04 NOV 2021

  • Арвайхээр, Алтай, Булган, Булган сум, Чойбалсан, Гурвансайхан, Хатгал, Мөрөн, Тосонцэнгэл, Дэглий цагаан аэродромуудын соронзон хайзайлтын холбоотой мэдээллүүдэд өөрчлөлт орсон.

NOTAM МЭДЭЭ

A0869/21
270503 ZMUBYNYX
(A0869/21 NOTAMR A0867/21
Q) ZMUB/QFTAS/I /B /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2110270503 C) 2110270605
E) TRANSMISSOMETER FOR RWY 11 U/S )

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1775/21
Баянтээг: Төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2020 он:
1298
2021-10-27 байдлаар:
1159