AIP

AIRAC AMDT 03/24
Хэвлэгдсэн огноо
30 MAY 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
11 JUL 2024

  1. Нислэгийн зургуудын жагсаалтад өөрчлөлт орсон;
  2. Бор-Өндөр зай хэмжих төхөөрөмжийг ашиглалтаас хассан;
  3. Алтай нисэх буудлын хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт болон хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг өөрчлөгдсөн;
  4. Буянт-Ухаа ОУНБ-ын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдсөн;
  5. Дэглий цагаан нисэх буудлын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдсөн.

NOTAM

170921 ZMUBYNYX
(A0410/24 NOTAMR A0401/24
Q) ZMUB/QMXLC/IV/BO /A /000/999/4808N11439E005
A) ZMCD B) 2406170921 C) 2406181000
E) TWY B CLSD DUE TO MAINT.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0986/24
Хархорин нисэх буудлын холимог тэжээллийн системын ректифайр гэмтсэн, холбооны төхөөрөмж инвертер батерейгаар тэжээгдэн ажиллаж байна.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-06-18 байдлаар:
97