AIP

AIP AMDT 04/23
Хэвлэгдсэн огноо
29 JUN 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

Арвайхээр, Баруун-Урт болон Тосонцэнгэл хязгаарлагдмал аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан.

NOTAM

242210 ZMUBYNYX
(C0226/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2309242215 C) 2309250100
E) RWY 10/28 CLSD DUE TO ICE )

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1455/23
GP DME станц дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-09-25 байдлаар:
112