AIP

AIP AMDT 04/23
Хэвлэгдсэн огноо
29 JUN 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

Арвайхээр, Баруун-Урт болон Тосонцэнгэл хязгаарлагдмал аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан.

NOTAM

260157 ZMUBYNYX
(A0714/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFFCG/IV/NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2309260530 C) 2309260930
E) AD FIREFIGHTING CAT 9 DOWNGRADED TO CAT 7.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1476/23
ILS-н Localizer хагас жилийн техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-09-26 байдлаар:
113