AIP

AIP AMDT 01/23
Хэвлэгдсэн огноо
09 MAR 2023
Хүчин төгөлдөр огноо

  • Буянт-Ухаа болон Баруун-Урт аэродромуудын гэрчилгээний хугацааг сунгасан; 
  • VOR шалгах цэгийн мэдээллийг шинэчилсэн;

NOTAM

250114 ZMUBYNYX
(A0182/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2303250200 C) 2304030100
E) FUEL NOT AVBL.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ0438/23
Сайншанд: VOR/DME станц дээр техник үйлчилгээ хийнэ.Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2022 он:
1401
2023-03-27 байдлаар:
58