• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20170216

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. Нийтээр амрах баярын өдрүүдийг шинэчилсэн;
  2. Нислэгийн зургууд, газрын гадарга болон саадын электрон өгөгдөл авах хаягт өөрчлөлт орсон;
  3. Нислэгийн цаг уурын төвийн хаяг өөрчлөгдсөн;
  4. Зарим нисэх буудлуудын аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгасан.

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: J0887/17, J0888/17
Тайлбар: Хязгаарласан бүсүүд идэвхжинэ / RESTRICTED AREAS ACT
Хугацаа(UTC): 1703010100 1703311459
Файл татах: LINK
(J0888/17 NOTAMN
Q)UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/999/5229N10157E135
A)UIII B)1703010100 C)1703311459
D)DAILY 0100-1459
E)RESTRICTED AREA ACT: UNR1206.
F)2000M AGL  G)30100M AGL)
(J0887/17 NOTAMN
Q)UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/260/5201N10331E051
A)UIII B)1703010100 C)1703311459
D)DAILY 0100-1459
E)RESTRICTED AREA ACT: UNR1207.
F)150M AGL  G)FL260)


А серийн NOTAM

170719 ZMUBYNYX
(A0091/17 NOTAMN
Q)ZMUB/QNDAS/IV/BO/E/000/999/4544N10615E025
A)ZMUB B)1702170719 C)1702240700
E)MANDALGOBI DME MAG 1192MHZ/CH105X U/S)

C серийн NOTAM

052346 ZMUBYNYX
(C0033/17 NOTAMR C0003/17
Q)ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/4308N10650E006
A)ZMKB B)1702052346 C)1703072200
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 10KM CENTRE ARP
F)GND                             G)100M AGL)

ШМ0211/17 Арвайхээр: НБ-ын DME дээр 2017.02.23-ны 10:00-18:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ0216/17 Бор-Өндөр: Радарыг 2017.02.22-ны 17:00-цагаас 23:59 цаг хүртэл унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.

ШМ0217/17 Баянхонгор, Бөмбөгөр: Төвийн тэжээл 2017.02.22-ны 11:02-цагаас тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

ШМ0222/17 Бор-Өндөр, Хэнгэрэгтэй, Сайхандулаан, Мөнх-Өлзийт, Бөмбөгөр:VSATшугам дээр 2017.02.22-ны 19:00-23:59 цаг хүртэл техник үйлчилгээ хийнэ. Оптик шугамаар хэвийн ажиллана.

ШМ0226/17 Улаанбаатар: НМҮА-ны автомат системийг 2017.02.22-ны 19:30-23:00 цагийн хооронд унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ.

 


	

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.