• Mongolian
Гадаад орнуудын өөрчлөлт


NOF: J0887/17, J0888/17
Тайлбар: Хязгаарласан бүсүүд идэвхжинэ / RESTRICTED AREAS ACT
Хугацаа(UTC): 1703010100 1703311459
Файл татах: LINK
(J0888/17 NOTAMN
Q)UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/999/5229N10157E135
A)UIII B)1703010100 C)1703311459
D)DAILY 0100-1459
E)RESTRICTED AREA ACT: UNR1206.
F)2000M AGL  G)30100M AGL)
(J0887/17 NOTAMN
Q)UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/260/5201N10331E051
A)UIII B)1703010100 C)1703311459
D)DAILY 0100-1459
E)RESTRICTED AREA ACT: UNR1207.
F)150M AGL  G)FL260)

NOF: A0334/17
Тайлбар: 1702221210 / 1702221420
Хугацаа(UTC): 1702221210 1702221420
Файл татах: LINK
(A0334/17 NOTAMN
Q) ZWUQ/QARLT/IV/NBO/E/000/321/
A) ZWUQ B) 1702221210 C) 1702221420
E) THE FLW SEGMENTS OF ATS RTE CLSD BELOW 9800M:
1. G588: FUKANG VOR 'FKG'-FUYUN VOR 'XFY'.
2. B206: 70KM-270KM NORTH OF ADPET.
F) FL000 G) FL321)

NOF: J0387/17-J0394/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСГҮҮД ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 1702010100 1702281459
Файл татах: LINK
(J0397/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5212N10231E029
A) UIII B) 1702010100 C) 1702281459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A937 SEGMENT: RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR CLSD.
F) FL140  G) FL260)
(J0396/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/210/260/5221N10349E025
A) UIII B) 1702010100 C) 1702281459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE W241 SEGMENT IRKUTSK VORDME(IKT)-RAZDOLYE NDB (BD)CLSD.
F) FL210  G) FL260)
(J0395/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/260/5303N10155E105
A) UIII B) 1702010100 C) 1702281459
D) DAILY 0100-1459
E) 1. DOMESTIC ATS RTE W176 SEGMTENT RAZDOLYE NDB (BD)-OKLUR CLSD.
2. ATS RTE A938 SEGMENT IRKUTSK VORDME (IKT)-ULTUK CLSD.
F) FL100  G) FL260)

(J0394/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/530/5116N10447E024
A) UIII B) 1702010100 C) 1702281459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE G910 SEGMENT IDENI-RITKO CLSD.
F) FL100  G) FL530)
(J0393/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/110/530/5123N10339E021
A) UIII B) 1702010100 C) 1702281459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE G909 SEGMENT ULTUK-ODREM CLSD.
F) FL110  G) FL530)
(J0392/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/530/5108N10419E022
A) UIII B) 1702010100 C) 1702281459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A823 SEGMENT ATMOL-OSKEN CLSD.
F) FL140  G) FL530)
(J0391/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/530/5259N10102E189
A) UIII B) 1702010100 C) 1702281459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A822 SEGMENT LONKA-LUTOG CLSD.
F) FL270  G) FL530)
(J0390/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A) UIII B) 1702010100 C) 1702281459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VORDME (IKT)-BAMUK.
F) FL140  G) FL260)
(J0389/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10444E034
A) UIII B) 1702010100 C) 1702281459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F) FL270  G) FL430)
(J0388/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/280/400/5142N10349E051
A) UIII B) 1702010100 C) 1702281459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE R478 SEGMENT RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO CLSD.
F) FL280  G) FL400)
(J0387/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/210/530/5148N10317E040
A) UIII B) 1702010100 C) 1702281459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE B480 SEGMENT RAZDOLYE NDB (BD)-MATAK CLSD.
F) FL210  G) FL530)

NOF: J0383/17, J0384/17
Тайлбар: Хязгаарласан бүсүүд идэвхжинэ / RESTRICTED AREAS ACT
Хугацаа(UTC): 1702010100 1702281459
Файл татах: LINK
(J0383/17 NOTAMN
Q) UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/260/5201N10331E051
A) UIII B) 1702010100 C) 1702281459
D) DAILY 0100-1459
E) RESTRICTED AREA UNR1207 ACT.
OVERFLIGHT BY CIVIL ACFT CARRYING OUT RWY 12 APCH AT IRKUTSK AD
PERMITTED. APCH TIME MAY BE INCREASED DUE TO HOLDING PROCEDURE.
F) 150M AGL  G) FL260)
(J0384/17 NOTAMN
Q) UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/999/5229N10157E135
A) UIII B) 1702010100 C) 1702281459
D) DAILY 0100-1459
E) RESTRICTED AREA ACT: UNR1206.
F) 2000M AGL  G) 30100M AGL)


ШМ0211/17 Арвайхээр: НБ-ын DME дээр 2017.02.23-ны 10:00-18:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ0216/17 Бор-Өндөр: Радарыг 2017.02.22-ны 17:00-цагаас 23:59 цаг хүртэл унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.

ШМ0217/17 Баянхонгор, Бөмбөгөр: Төвийн тэжээл 2017.02.22-ны 11:02-цагаас тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

ШМ0222/17 Бор-Өндөр, Хэнгэрэгтэй, Сайхандулаан, Мөнх-Өлзийт, Бөмбөгөр:VSATшугам дээр 2017.02.22-ны 19:00-23:59 цаг хүртэл техник үйлчилгээ хийнэ. Оптик шугамаар хэвийн ажиллана.

ШМ0226/17 Улаанбаатар: НМҮА-ны автомат системийг 2017.02.22-ны 19:30-23:00 цагийн хооронд унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ.

 


	

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.