• Mongolian
А сери


ZMUB FIR

170719 ZMUBYNYX
(A0091/17 NOTAMN
Q)ZMUB/QNDAS/IV/BO/E/000/999/4544N10615E025
A)ZMUB B)1702170719 C)1702240700
E)MANDALGOBI DME MAG 1192MHZ/CH105X U/S)

150424 ZMUBYNYX
(A0272/16 NOTAMN
Q)ZMUB/QAFXX/IV/NBO/E/000/999/4752N10350E999
A)ZMUB B)1604150424 C)PERM
E)USE PROCEDURES FOR WAKE TURBULENCE AND STRATEGIC LATERAL OFFSET
DESCRIBED IN 6.5 AND 6.6 OF AIC 04/11 DURING FLIGHT IN RVSM. IF
NECESSARY
REF AIP MONGOLIA:AIC SERIES A04/11)

ZMUB AerodroMe

140546 ZMUBYNYX
(A0085/17 NOTAMN
Q)ZMUB/QFIAU/IV/NBO/A/000/999/4750N10646E005
A)ZMUB B)1702140546 C)1703310400
E)AIRCRAFT DE-ICING NOT AVBL.)

300854 ZMUBYNYX
(A0879/16 NOTAMN
Q)ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/4750N10646E005
A)ZMUB B)1611300854 C)PERM
E)VALIDITY OF AD CERTIFICATION EXTENDED TO 1600 UTC 30 NOV 2017
REF AIP MONGOLIA AD 1.5)

ZMKD AERODROME

270746 ZMUBYNYX
(A0051/17 NOTAMN
Q)ZMUB/QPITT/I /BO/A/000/999/4757N09137E005
A)ZMKD B)1703020000 C)1703152359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/17 WEF 02 MAR 2017
NEW IAP NDB RWY 34 ACFT CAT A/B AND CAT C/D INSTL)

241021 ZMUBYNYX
(A0044/17 NOTAMN
Q)ZMUB/QMRTT/IV/BO/A/000/999/4757N09137E005
A)ZMKD B)1703020000 C)1703152359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/17 WEF 02 MAR 2017
CHANGES OF:
-RWY QTE AND QDR
-THR COORD AND ELEV
-ALTIMETER CHECKPOINT ELEV
-MAGNETIC VARIATION)

220215 ZMUBYNYX
(A0093/17 NOTAMR A0038/17
Q)ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/4757N09137E002
A)ZMKD B)1702220215 C)1703220500
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 2KM CENTRE ARP
F) GND                             G) 1000M AGL)

190808 ZMUBYNYX
(A0037/17 NOTAMN
Q)ZMUB/QLPXX/IV/NBO/A/000/999/4757N09137E005
A)ZMKD B)1701190808 C)PERM
E)PAPI RWY 34 DECLARED APP PATH ANGLE CHANGED TO 3.43 DEG
REF: AIP MONGOLIA AD 2.14 AD 2.24.)

280230 ZMUBYNYX
(A0933/16 NOTAMN
Q)ZMUB/QPIAW/I/NBO/A/000/999/4757N09137E005
A)ZMKD B)1612280230 C)PERM
E)INSTR APCH PROC NDB RWY 34 ACFT CAT A/B AND C WITHDRAWN
REF AIP MONGOLIA AD 2.24)

ZMCD AERODROME

NIL

ZMUL AERODROME

241027 ZMUBYNYX
(A0045/17 NOTAMN
Q)ZMUB/QMRTT/IV/BO/A/000/999/4859N08955E005
A)ZMUL B)1703020000 C)1703152359
E)TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/17 WEF 02 MAR 2017
CHANGES OF:
-RWY DESIGNATOR
-RWY QTE AND QDR
-THR COORD
-MAGNETIC VARIATION)

ШМ0211/17 Арвайхээр: НБ-ын DME дээр 2017.02.23-ны 10:00-18:00 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ0216/17 Бор-Өндөр: Радарыг 2017.02.22-ны 17:00-цагаас 23:59 цаг хүртэл унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.

ШМ0217/17 Баянхонгор, Бөмбөгөр: Төвийн тэжээл 2017.02.22-ны 11:02-цагаас тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

ШМ0222/17 Бор-Өндөр, Хэнгэрэгтэй, Сайхандулаан, Мөнх-Өлзийт, Бөмбөгөр:VSATшугам дээр 2017.02.22-ны 19:00-23:59 цаг хүртэл техник үйлчилгээ хийнэ. Оптик шугамаар хэвийн ажиллана.

ШМ0226/17 Улаанбаатар: НМҮА-ны автомат системийг 2017.02.22-ны 19:30-23:00 цагийн хооронд унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ.

 


	

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.