ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 10


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1722/20
эхлэх хугацаа : 2020-10-29 17:00
дуусах хугацаа : 2020-10-29 23:00
- 13 hours ago -
ZMUB
AIRCON2100 станц дээр мэдээлэл боловсруулан нэгтгэх, fusion server-ээр дамжуулна. Автоматжуулалтын системд холбох ажил хийгдэнэ. Тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ1721/20
эхлэх хугацаа : 2020-11-03 19:00
дуусах хугацаа : 2020-11-05 23:59
- 15 hours ago -
Хэнгэрэгтэй
Хэнгэрэгтэй RADAR IRS-20MP/S станцыг унтрааж хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Энэ үед ADS-B-ээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1720/20
эхлэх хугацаа : 2020-11-04 10:00
дуусах хугацаа : 2020-11-04 14:00
- 15 hours ago -
Хэнгэрэгтэй
Хэнгэрэгтэй ADS-B дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.
дугаар : ШМ1719/20
эхлэх хугацаа : 2020-10-28 08:00
дуусах хугацаа : 2020-10-30 22:00
- 1 day ago -
ZMCK
Оптик шугамд засвар үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ1484/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-17 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMGT
RCAG 127.0 MHZ ажилгүй. Нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1406/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-06 10:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
ZMKD
CAT 90 бие даасан бэлтгэл тэжээлийн автомат удирдлагын самбар дээр гэмтэл гарсан. Сэлгэн засалт гараар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1011/20
эхлэх хугацаа : 2020-07-01 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
ZMUB
AWOS цаг уурын автомат станцын B серверийн hard disk гэмтэлтэй. A серверээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1715/19
эхлэх хугацаа : 2019-09-08 10:22
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 months ago -
ZMAH
Холын чиглүүлэх станцын KIPOR бие даасан бэлтгэл тэжээлийн хүчдлийн түвшин бага гараад байгаа.
дугаар : ШМ0232/20
эхлэх хугацаа : 2020-03-04 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 8 months ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: RADAR -ын 2-р моторын тос INTERCONNECTION BOX-руу нэвчин орж, тосны түвшин багасч, тосыг нэмж байгаа.
дугаар : ШМ0155/19
эхлэх хугацаа : 2019-02-13 16:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
GAREX төв төхөөрөмжийн NOD1-ын CLOCK 2 card шуугиантай байгаа. CLOCK 1 card-аар шуугиангүй ажиллаж байна.