ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 15


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0377/21
эхлэх хугацаа : 2021-03-30 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMCD
Холын холбоо (ROHDE SCHWARZ XK-2100L HF-5505Khz) нөөц станц гэмтэлтэй. Үндсэн станцаар хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0374/21
эхлэх хугацаа : 2021-03-29 08:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
Cайншанд
Сайншанд VOR/DME-ийн алсын удирдлага гэмтэлтэй. Станц хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0292/21
эхлэх хугацаа : 2021-03-15 01:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMHH
DME станцын алсын удирдлага холболтгүй болсон. Станц хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0290/21
эхлэх хугацаа : 2021-03-15 10:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMAH
ARM-150 чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгч станцын алсын удирдлагын холболтын антенн гэмтсэн. Станц хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0286/21
эхлэх хугацаа : 2021-03-15 01:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMHH
Хархорин нисэх буудлын VSAT шугам холболтгүй болсон тул AFTN мэдээ дамжихгүй.
дугаар : ШМ0286/21
эхлэх хугацаа : 2021-03-15 01:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMHH
Хархорин нисэх буудлын VSAT шугам холболтгүй болсон.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
ZMUB
eAIS автоматжуулалт гацаж байгаа.
дугаар : ШМ1925/20
эхлэх хугацаа : 2020-12-25 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
ZMCK
MLAT 10-р хүлээн авагчийн батарей гэмтэлтэй. Бусад станцууд хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1547/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-28 14:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
ZMDZ
WID513 цаг уурын тоон дэлгэц гэмтэлтэй. AVIMET серверээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1811/20
эхлэх хугацаа : 2020-11-20 12:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 months ago -
ZMCD
Ачаалал шилжүүлэх самбар гэмтэлтэй. Бэлтгэл тэжээл гараар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1484/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-17 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
ZMGT
RCAG 127.0 MHZ ажилгүй. Нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1011/20
эхлэх хугацаа : 2020-07-01 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
ZMUB
AWOS цаг уурын автомат станцын B серверийн hard disk гэмтэлтэй. A серверээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1715/19
эхлэх хугацаа : 2019-09-08 10:22
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 12 months ago -
ZMAH
Холын чиглүүлэх станцын KIPOR бие даасан бэлтгэл тэжээлийн хүчдлийн түвшин бага гараад байгаа.
дугаар : ШМ0232/20
эхлэх хугацаа : 2020-03-04 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 year ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: RADAR -ын 2-р моторын тос INTERCONNECTION BOX-руу нэвчин орж, тосны түвшин багасч байгаа. / Тосыг хянаж нэмж байгаа. /
дугаар : ШМ0155/19
эхлэх хугацаа : 2019-02-13 16:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
GAREX төв төхөөрөмжийн NOD1-ын CLOCK 2 card шуугиантай байгаа. CLOCK 1 card-аар шуугиангүй ажиллана.