ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 12


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Түр зурвас
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1085/20
эхлэх хугацаа : 2020-07-14 13:45
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 hour ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан тоног төхөөрөмжийн өрөөний AIRCONDITION гэмтэлтэй.
дугаар : ШМ1082/20
эхлэх хугацаа : 2020-07-13 09:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 day ago -
Дархан
Дархан DME алсын удирдлага ажилгүй болсон. Станц хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1080/20
эхлэх хугацаа : 2020-07-12 07:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMBU
DME-435 төвийн тэжээлийн хэлбэлзлийн улмаас тэжээлийн нөөц AC/DC тэжээлийн блок гэмтэлтэй. 1, 2-р станцаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1077/20
эхлэх хугацаа : 2020-07-10 14:50
дуусах хугацаа : 2020-07-16 17:00
- 4 days ago -
ZMCK
ХБЗ29 талын цаг уурын станц, MLAT-ын 6, 7, 8 дугаар хүлээн авагч, гэрэл суултын системүүдийг унтраана.
дугаар : ШМ1011/20
эхлэх хугацаа : 2020-07-01 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMUB
AWOS цаг уурын автомат станцын B серверийн hard disk гэмтэлтэй. A серверээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0940/20
эхлэх хугацаа : 2020-06-23 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 weeks ago -
ZMUB
RADYNE VSAT HUB-ын switch 1 гэмтсэн. Switch 2-оор хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0881/20
эхлэх хугацаа : 2020-06-17 10:00
дуусах хугацаа : 2020-10-01 18:00
- 4 weeks ago -
Ургамал
Ургамал: Төвийн тэжээлд эрчим хүчнээс хязгаарлалт хийнэ. Нарны зайн тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0785/20
эхлэх хугацаа : 2020-05-30 21:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Баянтээг
Баянтээг: Дизель генератор 1-р халаагчийн тень шатсан. Дизель генератор 2-оор хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1715/19
эхлэх хугацаа : 2019-09-08 10:22
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
ZMAH
Холын чиглүүлэх станцын KIPOR бие даасан бэлтгэл тэжээлийн хүчдлийн түвшин бага гараад байгаа.
дугаар : ШМ0232/20
эхлэх хугацаа : 2020-03-04 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: RADAR -ын 2-р моторын тос INTERCONNECTION BOX-руу нэвчин орж, тосны түвшин багасч, тосыг нэмж байгаа.
дугаар : ШМ0155/19
эхлэх хугацаа : 2019-02-13 16:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 year ago -
ZMUB
GAREX төв төхөөрөмжийн NOD1-ын CLOCK 2 card шуугиантай байгаа. CLOCK 1 card-аар шуугиангүй ажиллаж байна.
дугаар : ШМ1936/16
эхлэх хугацаа : 2016-12-01 00:01
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUH
Аэродромын гэрчилгээний хугацаа дууссан.