ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 8


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Түр зурвас
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Чингис Хаан ОУНБ
Улаанбаатар хотын ОУШНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0047/20
эхлэх хугацаа : 2020-01-16 15:50
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 days ago -
ZMUB
VOR ийн бэлтгэл тэжээлийн тень шатсан. Бэлтгэл тэжээлийн ажиллагаа хэвийн .
дугаар : ШМ0002/20
эхлэх хугацаа : 2020-01-02 16:50
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 weeks ago -
ZMGT
Нисэх буудлын бичлэгийн систем ARCHIVIST VLP - нөөц сервер гэмтэлтэй. Үндсэн серверээр хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ2098/19
эхлэх хугацаа : 2019-11-07 07:50
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
ZMUB
HF 5505KHZ дээр гадны яриа (хятад) орж байна.
дугаар : ШМ1935/19
эхлэх хугацаа : 2019-10-15 20:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: DME 2-р комплект гэмтэлтэй. 1-р комплектоор хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1715/19
эхлэх хугацаа : 2019-09-08 10:22
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
ZMAH
Холын чиглүүлэх станцын KIPOR бие даасан бэлтгэл тэжээлийн хүчдэлийн түвшин бага гарж байгаа.
дугаар : -
эхлэх хугацаа : 2019-08-20 00:01
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 months ago -
Дорноговь аймгийн Мандах сум
Скай Жет ХХК-д Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутагт "Мандах нуур" АХЦ 433639N1083906E хээрийн түр зурвас, талбайг бүртгэсэн болно.
дугаар : ШМ0155/19
эхлэх хугацаа : 2019-02-13 16:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 11 months ago -
ZMUB
GAREX төв төхөөрөмжийн NOD1-ын CLOCK 2 card шуугиантай байгаа. CLOCK 1 card-аар шуугиангүй ажиллаж байна.
дугаар : ШМ1936/16
эхлэх хугацаа : 2016-12-01 00:01
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUH
Аэродромын гэрчилгээний хугацаа дууссан.