ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 17


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0083/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-23 19:00
дуусах хугацаа : 2021-01-25 24:00
- 16 minutes ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан: Радио локатор / IRS-20MP/S 2NA / дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0082/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-25 08:00
дуусах хугацаа : 2021-01-25 17:00
- 20 minutes ago -
ZMUB
Ойрын ЧРН, маркерын станцууд дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0081/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-22 12:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 hours ago -
ZMUT
Төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр ажиллаж байна.
дугаар : ШМ0076/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-20 14:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMBN
QLC-50 станцын Yourlink programm status үе үе алдаж байна. Reset хийж хэвийн болгож байна.
дугаар : ШМ0073/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-27 13:00
дуусах хугацаа : 2021-01-27 17:00
- 2 days ago -
ZMUB
Garex нөөц ажлын байран дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0071/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-28 13:00
дуусах хугацаа : 2021-01-28 17:00
- 3 days ago -
ZMUB
IP S4 Controller дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх үед нь цаг авна.
дугаар : ШМ0070/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-26 13:00
дуусах хугацаа : 2021-01-26 14:00
- 3 days ago -
ZMUB
НХҮА-ны нөөц ажлын байрны 132,0 MHZ, 120.0MHZ, 126.0MHZ 121.5MHZ, HF CODAN дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх үед нь цаг авна.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
ZMUB
eAIS автоматжуулалт гацаж байгаа.
дугаар : ШМ1925/20
эхлэх хугацаа : 2020-12-25 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMCK
MLAT 10-р хүлээн авагчийн батарей гэмтэлтэй. Бусад станцууд хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1547/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-28 14:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMDZ
WID513 цаг уурын тоон дэлгэц гэмтэлтэй. AVIMET серверээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1841/20
эхлэх хугацаа : 2020-12-07 12:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
ZMUB
Бээжин ACC-талруу NIXAL , POLHO агаарын хаалгаар гарч байгаа зарим агаарын хөлгийн тооцоот цаг автоматаар явахгүй байгаа тул гараар шивж явуулж байна.
дугаар : ШМ1811/20
эхлэх хугацаа : 2020-11-20 12:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
ZMCD
Ачаалал шилжүүлэх самбар гэмтэлтэй. Бэлтгэл тэжээл гараар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1484/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-17 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
ZMGT
RCAG 127.0 MHZ ажилгүй. Нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1011/20
эхлэх хугацаа : 2020-07-01 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
ZMUB
AWOS цаг уурын автомат станцын B серверийн hard disk гэмтэлтэй. A серверээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1715/19
эхлэх хугацаа : 2019-09-08 10:22
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
ZMAH
Холын чиглүүлэх станцын KIPOR бие даасан бэлтгэл тэжээлийн хүчдлийн түвшин бага гараад байгаа.
дугаар : ШМ0232/20
эхлэх хугацаа : 2020-03-04 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 11 months ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: RADAR -ын 2-р моторын тос INTERCONNECTION BOX-руу нэвчин орж, тосны түвшин багасч, тосыг нэмж байгаа.
дугаар : ШМ0155/19
эхлэх хугацаа : 2019-02-13 16:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
GAREX төв төхөөрөмжийн NOD1-ын CLOCK 2 card шуугиантай байгаа. CLOCK 1 card-аар шуугиангүй ажиллаж байна.