ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 18


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1515/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-24 10:00
дуусах хугацаа : 2020-09-24 20:00
- 5 hours ago -
ZMKD
RCAG 121.5MHZ 124.0MHZ дээр SOFTWARE UPGRADE хийнэ. Тасалдал үүсвэл тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1514/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-23 08:40
дуусах хугацаа : 2020-09-23 17:00
- 6 hours ago -
ZMDN
MAWS-301 станцын баталгаажуулалтын гэрчилгээ хүлээгдэж байгаа. Зөөврийн цаг уурын автомат станцаараа хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1513/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-23 08:00
дуусах хугацаа : 2020-09-23 17:00
- 22 hours ago -
ZMUB
Удирдлага хяналтын төвийн AKIRA, MIDEA хөргөлтийн систем дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1512/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-23 17:00
дуусах хугацаа : 2020-09-23 20:00
- 22 hours ago -
ZMUB
GAREX POSITION-ууд tower1,2 RESCUE, COD, AFTN, TECH, APP1,2 дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1511/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-23 09:00
дуусах хугацаа : 2020-09-23 17:00
- 1 day ago -
Тосонцэнгэл
Тосонцэнгэл DME-435 станц дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1506/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-21 14:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMMN
Холын чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгчийн алсын удирдлага гэмтэлтэй. Станц хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1503/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-19 23:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 days ago -
ZMBN
Булганы ADS-B-ийн VSAT шугам холболтгүй болсон. Оптик шугамаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1484/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-17 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 days ago -
ZMGT
RCAG 127.0 MHZ ажилгүй. Нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1481/20
эхлэх хугацаа : 2020-10-07 12:20
дуусах хугацаа : 2020-10-14 12:30
- 6 days ago -
ZMUB
Нарны интерференцийн улмаас Бээжин болон Улаанбаатар VSAT шугамд тасалдал үүснэ. Оптик шугамаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1439/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-12 14:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMBN
RCAG 126.0MHz нөөц хүлээн авагч гэмтэлтэй. Үндсэн хүлээн авагчаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1435/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-12 05:14
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMUB
Бээжингийн шууд утас шуугиантай байгаа. IDD (Олон улсын шууд утас) дугаараар хэвийн.
дугаар : ШМ1406/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-06 10:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMKD
CAT 90 бие даасан бэлтгэл тэжээлийн автомат удирдлагын самбар дээр гэмтэл гарсан. Сэлгэн засалт гараар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1376/20
эхлэх хугацаа : 2020-08-31 12:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 weeks ago -
ZMCK
ЧХОУНБ-ын LIM7 гэмтэлтэй тул 712870XX, 712871XX дугаарууд ажиллахгүй. VSAT дугаар болон цахилгаан холбооны дугаарууд болон IP дугаараар хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1011/20
эхлэх хугацаа : 2020-07-01 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
ZMUB
AWOS цаг уурын автомат станцын B серверийн hard disk гэмтэлтэй. A серверээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0881/20
эхлэх хугацаа : 2020-06-17 10:00
дуусах хугацаа : 2020-10-01 18:00
- 3 months ago -
Ургамал
Ургамал: Төвийн тэжээлд эрчим хүчнээс хязгаарлалт хийнэ. Нарны зайн тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1715/19
эхлэх хугацаа : 2019-09-08 10:22
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 months ago -
ZMAH
Холын чиглүүлэх станцын KIPOR бие даасан бэлтгэл тэжээлийн хүчдлийн түвшин бага гараад байгаа.
дугаар : ШМ0232/20
эхлэх хугацаа : 2020-03-04 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: RADAR -ын 2-р моторын тос INTERCONNECTION BOX-руу нэвчин орж, тосны түвшин багасч, тосыг нэмж байгаа.
дугаар : ШМ0155/19
эхлэх хугацаа : 2019-02-13 16:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
GAREX төв төхөөрөмжийн NOD1-ын CLOCK 2 card шуугиантай байгаа. CLOCK 1 card-аар шуугиангүй ажиллаж байна.