ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 12


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1919/21
эхлэх хугацаа : 2021-12-02 09:00
дуусах хугацаа : 2021-12-02 17:00
- 1 hour ago -
ZMHH
DME- 435RPM дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.
дугаар : ШМ1918/21
эхлэх хугацаа : 2021-12-02 09:00
дуусах хугацаа : 2021-12-02 11:00
- 2 hours ago -
ZMUB
Улаанбаатар шилэн кабелийн төхөөрөмж LOOP3440C-г дахин ачааллана. Энэ үед Их-Өлгий, Бор-Өндөр, Мөнх-Өлзийт, Хэнгэрэгтэй, Баянтээг радар сайтууд VSAT шугамаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1884/21
эхлэх хугацаа : 2021-11-24 12:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан радарын тоног төхөөрөмжийн өрөөний air condition-ы холбогч хоолой гэмтсэн. Хүйтнээ алдаж үлээж байгаа.
дугаар : ШМ1876/21
эхлэх хугацаа : 2021-11-22 15:15
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
ZMUB
Улаанбаатар AIRCON2100 системийн бичлэгийн DRF2-н TAPE DRIVER 1 гэмтэлтэй. DRF1-н TAPE DRIVER 1-ээр бичлэг хэвийн.
дугаар : ШМ1862/21
эхлэх хугацаа : 2021-11-17 11:33
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMUB
Их-Өлгий RADAR 2-р суваг үе үе алдаа өгч байна.1-р сувгаар хэвийн.
дугаар : ШМ1607/21
эхлэх хугацаа : 2021-09-30 15:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
ZMUG
Бэлтгэл тэжээлийн автомат шилжилт хэвийн боловч автоматаар унтрахгүй гараар унтрааж байна. Хяналтын дэлгэц гэмтэлтэй.
дугаар : ШМ1601/21
эхлэх хугацаа : 2021-09-29 13:08
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
ИХ-ӨЛГИЙ
ИХ-ӨЛГИЙ радар сайтын 3кв ups ажилгүй. 20kв ups-р хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1525/21
эхлэх хугацаа : 2021-09-19 16:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
ZMUB
Красноярск OLDI шугам үе үе алдаж байгаа.
дугаар : ШМ1297/21
эхлэх хугацаа : 2021-08-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
ZMCK
ATIS терминалын copperchase програм дээр өрөвхийлөлттэй салхины мэдээний утгыг KNOTS нэгжээр уншиж байгаа. ATIS нь бусад мэдээллийг хэвийн уншиж байна.
дугаар : ШМ1048/21
эхлэх хугацаа : 2021-07-20 11:55
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
ZMUL
AKSA бие даасан бэлтгэл тэжээлийн шахуурга гэмтсэн.
дугаар : ШМ1005/21
эхлэх хугацаа : 2021-07-12 15:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 months ago -
ZMUB
Богд-уул MEDIA хөргөлтийн систем ажилгүй.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 11 months ago -
ZMUB
НМҮБ-ын eAIS систем гацаж байгаа.