ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 5


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0122/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-02 10:00
дуусах хугацаа : 2023-02-02 16:00
- 16 hours ago -
ZMUB
VOR DME -н ерөнхий тэжээлийн системд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0118/23
эхлэх хугацаа : 2023-01-31 16:00
дуусах хугацаа : 2023-02-02 16:00
- 2 days ago -
ZMAT
Цээлийн RCAG 122.5MHz радио станцыг энэ хугацаанд нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1720/22
эхлэх хугацаа : 2022-12-31 10:30
дуусах хугацаа : 2023-03-01 10:00
- 1 month ago -
ZMMN
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй байгаа тул нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.