ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 7


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0614/24
эхлэх хугацаа : 2024-04-20 23:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 hours ago -
Баянтээг
Баянтээг: Төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0612/24
эхлэх хугацаа : 2024-04-21 12:00
дуусах хугацаа : 2024-04-21 18:00
- 5 hours ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий IP VSAT, MW, RCAG 121.5MHz, 126.5MHz, VPN станцууд дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0607/24
эхлэх хугацаа : 2024-04-21 10:00
дуусах хугацаа : 2024-04-21 17:00
- 1 day ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: Радиолокаторын станцыг Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад ашиглахгүй. Техник үйлчилгээ хийнэ. Их-өлгий ADS/B-ээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0600/24
эхлэх хугацаа : 2024-04-18 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 days ago -
ZMUB
Богд-Уулын хэт богино долгионы төвийн өндөр хүчдэлийн 6кВ-ийн цахилгаан тэжээлийн кабель шугам гэмтэлтэй, агаарын шугамаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0426/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-19 13:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
ZMUB
Цээл ADS-B системийн router 2 VSAT шугам холболтгүй болсон. Оптик шугамаар хэвийн ажилтай байна.
дугаар : ШМ0377/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-07 17:00
дуусах хугацаа : 2024-06-01 17:00
- 1 month ago -
ZMUB
Зорчигч терминалын байгууламжийн 3, 4 дүгээр зорчигч гүүрний дугуй болон потенциометр гэмтэлтэй байгаа тул 3, 4 дүгээр зорчигч гүүр / passenger boarding bridge / хаалттай, харин 6, 7 дугаар зогсоол нээлттэй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГЦ -ийг нислэгт ашиглахгүй.