ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 8


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0148/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-08 21:00
дуусах хугацаа : 2023-02-09 01:00
- 1 hour ago -
ZMTL
Тосонцэнгэл RCAG 122.5MHz унтрааж үзлэг шалгалт хийнэ. Үйл ажиллагаанд ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0147/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-09 18:00
дуусах хугацаа : 2023-02-09 23:00
- 2 hours ago -
ZMMG
Мандалговь нисэх буудлын RCAG 126.5 MHz, 127.0 MHz, HF 5715kHz, VHF 130.0 MHz, MCAA VSAT, VPN тоног төхөөрөмжүүд дээр тус бүр улирлын хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0146/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-09 09:00
дуусах хугацаа : 2023-02-09 17:00
- 2 hours ago -
ZMUB
Богд-Уулын хэт богино долгионы радио төвд байрлах RGS, RCAG 126.0 MHz, 132.0 MHz, 120.0 MHz, 121.5 MHz, CODAN 8800 MW, Huawei MW тоног төхөөрөмжүүд дээр тус бүр улирлын хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0142/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-07 14:33
дуусах хугацаа : 2023-02-17 16:00
- 1 day ago -
ZMAT
Цээл: RCAG 122.5MHz радио станцыг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0131/23
эхлэх хугацаа : 2023-02-04 00:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 days ago -
ZMCK
Цамхагын 40КВА UPS1 гэмтэлтэй. UPS2 нь хэвийн горимд ажиллана
дугаар : ШМ1720/22
эхлэх хугацаа : 2022-12-31 10:30
дуусах хугацаа : 2023-03-01 10:00
- 1 month ago -
ZMMN
Газрын тэжээл (GPU) ажиллахгүй байгаа тул нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0754/22
эхлэх хугацаа : 2022-06-25 03:36
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 8 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI(Online Data Interchange)-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын eAIS систем гацаж байгаа.