ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 22


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0350/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 14:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 41 minutes ago -
ZMAH
RCAG 122.5 нөөц хүлээн авагч гэмтэлтэй. Үндсэн хүлээн авагчаараа хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:28
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:37
- 22 hours ago -
-
ZMUH ZMKD ZMUL ZMDN ZMBS ZMCD ZMBN ZMUG ZMAH ZMAT ZMTL ZMMN ZMKB аймгуудад нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-02 12:43
дуусах хугацаа : 2024-03-02 12:48
- 22 hours ago -
Beijing VSAT
Beijing VSAT: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:37
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:42
- 23 hours ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-02 12:03
дуусах хугацаа : 2024-03-02 12:13
- 23 hours ago -
Thai VSAT
Thai VSAT: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-02 10:28
дуусах хугацаа : 2024-03-02 10:46
- 23 hours ago -
Эрхүү
Эрхүү VSAT: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:32
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:38
- 23 hours ago -
Бөмбөгөр
Бөмбөгөр: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:38
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:42
- 23 hours ago -
Сайншанд
Сайншанд: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:36
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:42
- 23 hours ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:34
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:40
- 23 hours ago -
Мөнх-Өлзийт
Мөнх-Өлзийт: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:29
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:36
- 23 hours ago -
Ургамал
Ургамал: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:37
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:41
- 23 hours ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:35
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:39
- 23 hours ago -
Баянтээг
Баянтээг: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:31
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:37
- 23 hours ago -
Цээл
Цээл: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:35
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:40
- 23 hours ago -
Далан
Далан: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:31
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:38
- 23 hours ago -
Хэнгэрэгтэй
Хэнгэрэгтэй: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:34
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:40
- 23 hours ago -
ZMCK
Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:34
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:40
- 23 hours ago -
ZMUB
ZMUB HUB RADYNE: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0349/24
эхлэх хугацаа : 2024-03-01 15:36
дуусах хугацаа : 2024-03-01 15:39
- 23 hours ago -
ZMUB
ZMUB HUB MCAA: Нарны интерференцийн нөлөөгөөр тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ0348/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-29 14:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 day ago -
ZMUL
НБ-ын HUAWEI MW алдаа өгсөн VSAT router холболтгүй болсон. RCAG-станцууд оптик шугамаар хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГц -ийг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0771/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
ZMUB
УХТ-ийн MST80Kva UPS1 дээр батарейны үйлчилгээний хугацааны анхааруулга өгсөн. Үйлдвэрлэгчээс лицензтэй программ ашиглах шаардлагатай болсон. UPS1-ийн үндсэн ажиллагаа хэвийн ажиллана.