ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 9


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0314/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-22 16:30
дуусах хугацаа : 2024-02-22 21:00
- 23 hours ago -
ZMUB
Ажиглалт автоматжуулалтын Aircon2100 Автоматжуулалтын системийн улирлын техник үйлчилгээ, программ хангамжийн нөөцлөлтийн ажлыг SDD8, SDD10, SDD11, SDD12, SDD14, CMD2, DRF1 ажлын байрууд дээр хийнэ. Тухайн ажлын байр болон сервер дээр техник үйлчилгээ, программ хангамжийн нөөцлөлт хийх үед нөөц ажлын байр болон сервер рүү шилжүүлэн ажиллана. Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээнд тасалдал үүсэхгүй.
дугаар : ШМ0313/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-21 20:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 23 hours ago -
Дархан
Дархан DME-435-RPM станцын алсын удирдлага гэмтэлтэй. Станц хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0309/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-20 15:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 days ago -
ZMAT
VOR/DME станцын алсын удирдлага гэмтэлтэй. Станц хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ0286/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-17 10:35
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 5 days ago -
ZMAH
LG-165P бие даасан цахилгаан үүсгүүрийн халаагч гэмтсэн, автоматаар асахгүй, төвийн тэжээл болон АД-100 бие даасан цахилгаан үүсгүүр гар байдалд хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ0281/24
эхлэх хугацаа : 2024-02-15 23:50
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 days ago -
ZMKD
Ховд RCAG 121.5MHz-ийн үндсэн болон нөөц нэвтрүүлэгчүүд ажилгүй. Өлгий 121.5MHz, Бөмбөгөр 121.5MHz, Ургамал 121.5MHz-ийн RCAG станцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1645/23
эхлэх хугацаа : 2023-10-24 22:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
Ланжоу
Ланжоу шууд утас ажилгүй. Олон улсын 002, 003, 008 гарцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1631/23
эхлэх хугацаа : 2023-10-22 20:45
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
Ланжоу
Ланжоу олон улсын гарц 001 ажилгүй. 002, 003, 008 гарцууд хэвийн.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГц -ийг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0771/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 9 months ago -
ZMUB
УХТ-ийн MST80Kva UPS1 дээр батарейны үйлчилгээний хугацааны анхааруулга өгсөн. Үйлдвэрлэгчээс лицензтэй программ ашиглах шаардлагатай болсон. UPS1-ийн үндсэн ажиллагаа хэвийн ажиллана.