ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 7


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ0568/22
эхлэх хугацаа : 2022-05-21 19:00
дуусах хугацаа : 2022-05-22 23:59
- 21 hours ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: RADAR SITE-ийн тоног төхөөрөмжүүдийг унтрааж хагас жилийн техник үйлчилгээ хийгдэнэ.
ТУСГАЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ: 21-22 1900-2359
дугаар : ШМ0567/22
эхлэх хугацаа : 2022-05-22 10:00
дуусах хугацаа : 2022-05-22 12:00
- 23 hours ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: RCAG 121.5MHZ, 126.5MHZ дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухай үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ0566/22
эхлэх хугацаа : 2022-05-21 20:00
дуусах хугацаа : 2022-05-21 23:00
- 23 hours ago -
Бор-Өндөр
Бор-Өндөр: IP VSAT, MW тоон радио RELAY, 3кв UPS-үүд дээр хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.
дугаар : ШМ0552/22
эхлэх хугацаа : 2022-05-18 10:00
дуусах хугацаа : 2022-05-28 10:00
- 4 days ago -
ZMMG
RCAG 126.5MHz нислэгт ашиглахгүй. Тус сувгийг туршилт шалгалтаар ашиглаж байгаа.
дугаар : ШМ0532/22
эхлэх хугацаа : 2022-05-11 18:44
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 week ago -
ZMUB
Монголын цахилгаан холбооны олон улсын шууд харилцах утас хятадруу 001, 002, 008 гарцууд холболтгүй. 003 гарцаар хэвийн ажиллаж байна.
дугаар : ШМ0196/22
эхлэх хугацаа : 2022-03-03 18:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 months ago -
Улаанбаатар
Эрхүү, Красноярск талаасаа OLDI-г тодорхойгүй хугацаагаар унтраасан.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 year ago -
ZMUB
НМҮБ-ын eAIS систем гацаж байгаа.